PvdA in gesprek met sportverenigingen

22 oktober 2017

Dinsdag 17 oktober was de eerste bijeenkomst in de reeks van 5 thema-avonden, die de PvdA afdeling Brummen in oktober en november organiseert. Deze keer was de sport het onderwerp van gesprek. In de gemeente Brummen zijn veel sportverenigingen. Aan de hand van stellingen is met de aanwezige vertegenwoordigers van de sportverenigingen uitgebreid over de sport in onze gemeente gediscussieerd.

Een aantal aandachtspunten dat besproken is:

Urenverdeling

Zo kwam naar voren dat er voor de binnensport in het algemeen voldoende faciliteiten zijn, maar er zijn onvoldoende uren beschikbaar zijn om alle teams te kunnen laten trainen.

Nieuwe functionele sporthal

De Bhoele is gebouwd in 1972; moet er gestreefd worden naar de  bouw van een nieuwe, multifunctionele sporthal aan de Veldkantweg? Dat zal van invloed zijn op eventuele investeringen.

Bereikbaarheid

Het vervallen van de halte van de buurtbus bij Rhienderoord waardoor de bereikbaarheid vermindert, kwam ook ter sprake.

Communicatie

Wensen van de sportverenigingen worden niet altijd door de gemeente gehonoreerd. Het is voor de sportverenigingen niet altijd duidelijk wat de reden daarvan is. Privatisering

De weg tot nu toe heeft de nodige frustratie, onbegrip en verwarring opgeroepen. Duidelijk is dat op veel momenten volledig langs elkaar heen is gesproken. De verwachting is dat met de komst van de sportkoepel in 2018 de belangen van de sportverenigingen beter behartigd kunnen worden.

Hengelsport

De visvereniging De Karper heeft in de gemeente onvoldoende vismogelijkheden. De Karper wil graag vissen in het park het Goor.

Meedoen

Door het minimabeleid van de gemeente is voor inwoners met een minder gevulde portemonnee ook mogelijk om te sporten. En dat wordt door de sportverenigingen zeer gewaardeerd.

Een uitgebreider verslag kunt u HIER lezen