PvdA in gesprek met maatschappelijke organisaties

Door Cor Flore op 10 december 2013

De programmacommissie van de PvdA, die het verkiezingsprogramma voor 2014-2018 schrijft, had verschillende organisaties uitgenodigd om van hen te horen wat zij belangrijk voor de gemeente Brummen vinden voor de komende vier jaar. Niet minder dan 30 personen hadden gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Het werd een boeiende avond.
Vertegenwoordigers uit alle hoeken van onze samenleving waren vertegenwoordigd: de industrie, sport- en muziekverenigingen, culturele stichting, alle dorps- en wijkraden, woningbouwstichtingen, makelaars, land- en tuinbouw, bibliotheek, welzijnswerk, Verian, Rhienderoord en ondernemersverenigingen
Onder leiding van Eef van Ooijen werden verschillende hoofdstukken uit het program ter sprake gebracht. Specifiek betrokkenen werden gevraagd hun opvattingen kenbaar te maken, maar ook de aanwezigen van andere disciplines konden reageren. Dit leidde menig keer tot zinvolle opmerkingen. Opmerkingen waarmee de programmacommissie aan ’t werk kan en de punten op de i kan zetten. Zorg, wonen, werk, verkeer, onderwijs, cultuur, veiligheid, het buitengebied, het kwam allemaal ter sprake. Het voert te ver om letterlijk verslag te doen van deze bijeenkomst. We volstaan met een aantal interessante opmerkingen.

Zorg en welzijn
Er moet zinvolle dagbesteding komen voor mensen die hiervoor geen indicatie (meer) krijgen. Dit begint trouwens nu al te spelen. Opmerkingen over de veranderingen in de zorg voor elkaar sluiten aan bij de sociale wijkteams, die de PvdA in haar conceptprogram heeft staan.
Centrumplannen
Met de centrumplannen moet nu eindelijk eens iets gaan gebeuren. Vele burgers hebben aan de plannen meegewerkt en er is niets zo frustrerend dan meewerken aan plannen waar niets mee gedaan wordt. Op dit soort burgerparticipatie zit men niet te wachten.
Verenigingen en participatie
De voorzieningen in de dorpen moeten goed blijven, wil je jonge mensen in je dorp houden of terug laten keren. Daar horen scholen en zeker alle verenigingen bij met hun vele vrijwilligers. Vrijwilligers, die je in de veelgenoemde participatiemaatschappij hard nodig hebt. Koester hen.
Er werd geopperd om initiatieven van burgers / bedrijven niet in de kiem te smoren met allerlei regeltjes. Geef de burger de ruimte. De snelheid van handelen van een gemeente werd ook aangehaald. Alles gaat zo stroperig. Het duurt allemaal zo lang.
Verkeer
Eén moment kreeg Eef van Ooijen het hoongelach van de aanwezigen over zich heen. De programmacommissie wilde t.a.v. het verkeer in het buitengebied een onderzoek laten instellen. Een onderzoek voor een probleem dat al uit en te na onderzocht is. Dus was dat voor de aanwezigen het signaal dat de PvdA het probleem op de lange baan wil schuiven, hetgeen niet de bedoeling is. Dat was een duidelijk signaal.

Commissie aan het werk
De programcommissie zal niet alle signalen die het meegekregen heeft, verwerken, maar zal zeker vele opmerkingen gebruiken in het samenstellen van het definitieve verkiezingsprogramma. De opmerkingen moeten passen in de sociaal democratisch opvattingen van de PvdA en uitvoerbaar zijn. De aanwezigen zullen allemaal het definitieve verkiezingsprogramma toegestuurd krijgen. Reken maar dat zij het programma extra kritisch zullen lezen, alleen al om te kijken wat de PvdA met alle opmerkingen heeft gedaan.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore