PvdA en CDA kiezen voor Lokaal Belang

6 april 2014

Foto PvdA Brummen

Naar aanleiding van de reacties van VVD en Lokaal Belang op het onderhandelingsdocument van de PvdA en CDA hebben deze partijen besloten coalitiebespreking te starten met Lokaal Belang.

Wordt Lokaal Belang naast PvdA en CDA de derde partij in de coalitie?

Lokaal Belang (LB) is uitgebreid ingegaan op de punten die PvdA en CDA geformuleerd hebben in het Onderhandelingsdocument. Het blijkt dat LB deze punten in grote lijnen onderschrijft. PvdA en CDA zien hierin mogelijkheden tot samenwerking met LB. De reactie van de VVD is kort en bondig en biedt inhoudelijk te weinig om gesprekken tot coalitievorming aan te gaan.

De besprekingen met Lokaal Belang worden komende week al voortgezet. Muus Groot, die ook de verkennende gesprekken heeft gevoerd, is nu gevraagd om als formateur deze gesprekken te begeleiden. Zodra er meer bekend is, zullen we u op de hoogte stellen. Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Brummen

Wordt Lokaal Belang naast PvdA en CDA de derde partij in de coalitie?