PvdA dient initiatiefvoorstel Brummense Bondgenoten in

Door Maaike Jeronimus-Kok op 7 mei 2011

Het huidige IPV/VVD-college zet sterk in op het afstoten van gemeentelijke taken naar de burgers. “De inwoners nemen meer initiatieven en hebben eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving” staat in het collegeprogramma 2010-2014. Dit uitgangspunt wordt door de PvdA onderschreven, maar dit gaat niet vanzelf. Gemeentelijke taken afstoten en tegen de burgers zeggen: Jullie kunnen dat zelf wel, werkt niet. Maaike Jeronimus betoogde dat de gemeente eerst zal moeten investeren. De burgers van Brummen gaan er van uit dat de gemeente “het” wel opruimt en voor alles zorgt. Je betaalt toch belasting! We kunnen dat zien bij de afvalbrengpunten, waar ondanks het verzoek in GemeenteThuis volle zakken plastic bij defecte containers neergezet worden, waar elk najaar naast de gemeentelijke bladbrengpunten “spontaan” eigen bladbrengpunten gecreëerd worden. En niet te vergeten het feit, dat Brummenaren strooizout van de gemeente “stelen” zoals we in De Stentor konden lezen. Zonder investeren taken op het bordje van de burgers leggen werkt averechts. Het krantenbericht waarin VVD-wethouder Bart Elbers mededeelde dat de omwonenden van het park ’t Goor het park wel konden onderhouden, leidde tot veel consternatie. Dit was de reden voor Maaike Jeronimus om het college aan te zetten om echt werk te maken van het betrekken van burgers bij hun leefomgeving. Het moet niet blijven bij prachtige woorden, maar de gemeente moet investeren. Als dit goed gebeurt, betaalt die investering zich vanzelf terug. Vandaar dat zij namens de PvdA een initiatiefvoorstel indiende met de treffende naam: Brummense Bondgenoten.
Wethouder Bruning kwam niet verder dan: “Wat wil de raad?” Uiteraard stelt de raad de kaders vast, waarbinnen het college opereert, maar het college heeft toch zelf in haar collegeprogram
“De inwoners nemen meer initiatieven en hebben eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving” (dat met een duur woord ook wel civil society genoemd wordt) geformuleerd. Vreemd dat de wethouder dan niet zelf met ideeën en initiatieven komt en dat de PvdA het college moet aansporen hier nu eens echt werk te maken. Anders blijft het een loze kreet. VVD-fractievoorzitter Gerda Jolink vond het een sympathiek initiatiefvoorstel en wilde graag meewerken, omdat het in hun visie past.
Koos Pauw zei dat CDA het initiatief ondersteunde en vond ook dat de financiële dekking de verantwoordelijkheid van het college is en IPV-raadslid Mathilde Matulessy vond dat er wel subsidie naar de SWB zou kunnen om het initiatiefvoorstel uit te voeren.
Al met al kreeg de voorstel van Maaike alle lof. Nu is het wachten op de daadkracht van het college. De PvdA zal dit nauwgezet gaan volgen.

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok