PvdA Debatavond Huursector regio Stedendriehoek

9 juni 2015

Op dinsdagavond 23 juni organiseert de PvdA Regio Stedendriehoek een debat over de huursector. De laatste jaren volgen de ontwikkelingen zich in hoog tempo op. Het woondossier en in het bijzonder de verhuurdersheffing hebben grote gevolgen voor de huurders van de woningstichting. Veel woningstichtingen kiezen weer voor hun kerntaken, maar verhogen tegelijkertijd hun huren met de maximale percentages. En nu komt daar per 1 juli de nieuwe Woningwet bij. Er gaat het nodige veranderen voor woningstichtingen, huurders en gemeenten. Zo zullen ze bij wet verplicht afspraken met elkaar moeten gaan maken. Hoe gaan ze dat doen en wat komt er in te staan? Wat vinden partijen belangrijk en wat kan wachten? Daar gaan we het in deze bijeenkomst over hebben. Met alle partijen in de Stedendriehoek, met huurders en woningstichtingen. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden. Iedereen is van harte welkom!

De avond is in zaal Korderijnk, Stationsstraat 31, 7391 EH Twello (nabij NS-station) en begint om 20.00 uur. De zaal is om 19.30 uur open