PvdA-avond PlusOV vol emoties

Door Redactie op 26 november 2017

Bij de gemeenschappelijke regeling PlusOV (vervoer voor kwetsbare inwoners van de Stedendriehoek) is er structureel iets goed mis. Die boodschap gaven cliënten en chauffeurs vorige week woensdag tijdens een speciale bijeenkomst van de PvdA-afdelingen in de Stedendriehoek  mee aan PlusOV-voorzitter Wim Vrijhoef (D66) en de PvdA-wethouders Johan Kruithof van Apeldoorn en  Jan Jaap Kolkman van Deventer die uit hoofde van hun functie deel uitmaken van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Vanuit de zaal werden vele  voorbeelden gegeven van wat er zoal misgaat: bij cliënten met een scootmobiel  komt een gewone taxi voorrijden in plaats van een speciaal taxibusje,  kinderen die niet worden opgehaald om naar school te gaan, cliënten die uren wachten voordat ze naar de dagopvang kunnen, chauffeurs die te maken hebben met slecht gecoördineerde opdrachten en bij wie de CAO niet wordt nageleefd.

Het werd duidelijk een heel andere avond dan de organisatoren een half jaar geleden onder de noemer ‘hoe verder met PlusOV’ hadden gepland. Oorzaak was het onlangs gepubliceerde rapport  ‘Quickscan vervoerscentrale PlusOV’ . De verzekering van voorzitter Vrijhoef dat er hard wordt gewerkt om de ‘onvolkomenheden’ te verhelpen bleek niet erg geruststellend te werken.  Op de vraag van gespreksleider Muus Groot of er al wat te merken was van die verbeteringen, werd vanuit de zaal schamper gereageerd.

De beide aanwezige wethouders zeiden onder de indruk te zijn van alle emotionele reacties en beloofden  zich hard te maken voor verbetering. Ze stelden dat men met de gemeenschappelijke regeling te hard van stapel was gelopen. De vervoersstromen hadden meer geleidelijk ingevoerd moeten worden zodat én de organisatie van PlusOV én de vervoersbedrijven daar beter op in hadden kunnen spelen.

Wethouder Kruithof nodigde de aanwezigen uit om te komen praten en samen te zoeken naar oplossingen. “Met alleen zitten mokken schieten we ook niet op”. Hij maakte wel duidelijk dat de problemen niet op  korte termijn opgelost kunnen worden. De PvdA-fracties willen in ieder geval gezamenlijk gaan nadenken over de aanbesteding in 2019. In het eerste kwartaal van volgend jaar zou opnieuw een bijeenkomst moeten  worden gehouden om te zien of de Stedendriehoek met PlusOV op de goede weg zit.

Een opmerking vanuit de zaal dat de politiek zich hier beter niet mee had kunnen bemoeien, kreeg echter geen bijval. Ook bij verschillende private ondernemingen is het immers goed misgegaan. Bij een gemeenschappelijke regeling kan de politiek tenminste nog bijsturen en bij de Drechtsteden loopt  een dergelijke regeling wel prima. Het kan dus wel.