Programma themabijeenkomst Van Waarde

24 mei 2016

Donderdag 2 juni organiseert een aantal PvdA-afdelingen uit de regio een themabijeenkomst Van Waarde. Het onderwerp van deze avond is:  Sociaaldemocratie voor de 21ste eeuw. De vraag is: Hoe geven wij deze, voor de sociaaldemocratische beweging belangrijke waarden, op een eigentijdse manier vorm in een samenleving die volop in beweging is?

Met andere woorden hoe brengen we Van Waarde politiek in de praktijk in? Hoe voeren we een progressief activistische politiek met als doel een beter leven voor iedereen? De wereld om ons heen is turbulent, dus ook het politieke landschap. De sociaaldemocratie staat onder druk. Een veelgehoorde klacht is dat de politiek niet luistert naar ons burgers. Nu zullen onze politici best wel luisteren, maar door veel van onze leden en kiezers wordt dit niet zo ervaren. In ieder geval is de terugkoppeling vaak onvoldoende zichtbaar.

De thema’s van de “Waarden” zijn:

  • bestaanszekerheid
  • goed werk
  • binding
  • verheffing
  • zeggenschap

Hoe geven PvdA’ers vanuit hun politieke kernwaarden concreet invulling aan deze waarden? Hoe kunnen zij deze waarden gebruiken bij hun standpuntbepalingen? Het zijn lastige tijden en wij worstelen allemaal vaak met dit vraagstuk. In de lokale politiek, in onze fracties, maar ook individuele leden ervaren het als lastig om uit te leggen waar wij voor staan. Dit merk je bijvoorbeeld in gesprekken met collega’s of op verjaardagsfeestjes.

De discussie is op 2 juni in De Dreef 2a (Zozijn) in Zutphen m.m.v. Annemarieke Nierop; Wiarda Beckman Stichting / projectleider onderzoek Van Waarde en Anna Lena Hedin; Statenlid Provincie Gelderland / ambassadeur Van Waarde.

Meer informatie: www.vanwaardelokaal.nl  

Programma:

19.30 uur                    Inloop met koffie/thee

20.00 uur                    Welkom en opening door Richard van Gelder, voorzitter PvdA afd. Zutphen

20.05 uur                    Inleiding Van Waardeproject door Annemarieke Nierop; hoe uitgangspunten lokaal toepassen?

20.35 uur                    Korte pauze

20.45 uur                    Introductie Anna Lena Hedin

20.50 uur                    Discussie in subgroepen; n.a.v. actuele lokale thema’s

21.20 uur                    Woordvoeder elke tafel definieert kort probleemstelling

21.30 uur                    Plenaire discussie over invulling Van Waarde; o.l.v. Annemarieke en Anna Lena.

22.00 uur                    Einde formele deel van het programma, drankje/ napraten