Van de oude naar de nieuwe raad

30 maart 2018

Woensdagavond werd er afscheid genomen van 11 raadsleden, die niet meer terugkomen. Na de toespraken en de bloemen zat het er op voor heel onze PvdA-fractie. Maaike Jeronimus, Cathy Sjerps en Ihsan Tunç komen niet meer terug.

Donderdagavond werd de nieuwe raadsleden beëdigd. Een plechtige gelegenheid die door vele familieleden bijgewoond werd. Het waren twee avonden met ieder zijn eigen sfeer. Hieronder een kleine foto-impressie van deze avonden.

Afscheid

Beëdiging