Opvang asielzoekers in Brummen?

Door Cathy Sjerps op 28 januari 2015

De wereld staat op vele plekken in brand, waardoor veel mensen hun land ontvluchten omdat het leven door de barre oorlogsomstandigheden daar ondraaglijk is geworden. Zij zoeken een veilig heenkomen in buurlanden, maar ook in Europa

De PvdA Brummen wil dat onze gemeente zich openstelt voor opvang van asielzoekers. De nood is hoog en al die brandhaarden zijn voorlopig niet geblust. Het Centraalorgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzorgt de opvang van asielzoekers en heeft een groot tekort aan opvangplekken. Het college heeft onderzocht of er mogelijkheden zijn om in de gemeente Brummen opvang te realiseren. Uiteraard zal hierover goed gecommuniceerd moeten worden met buurtbewoners en moet er draagvlak gecreëerd worden. De omvang van de asielopvang moet wel in overeenstemming zijn met de grootte van ons dorp. coaOmdat het COA in eerste instantie kijkt naar grootschalige opvang, ziet het college in eerste instantie geen mogelijkheden. Mocht het COA toch een verzoek richten tot de gemeente Brummen, dat zal de PvdA dat verzoek steunen en zal ook andere partijen oproepen om zich hierin proactief op te stellen.

Cathy Sjerps

Cathy Sjerps

Contact met Cathy;

Meer over Cathy Sjerps