Nieuw minimabeleid vastgesteld

25 oktober 2014

Het minimabeleid moest voor 2015 opnieuw vastgesteld worden, omdat de landelijke regels gewijzigd zijn. Een aantal voorzieningen die de gemeente Brummen in haar minimabeleid had, mochten in 2015 niet meer uitgevoerd worden.
Ondanks de door het Rijk opgelegde beperkingen is de gemeente er toch in geslaagd een fatsoenlijk minimabeleid op te stellen. Twee bijdragen, die niet meer mogen (indirecte schoolkosten en de bijdrage chronisch zieken en gehandicapten), worden nu op een andere manier gecompenseerd.
In plaats van de indirecte schoolkosten krijgen schoolgaande kinderen tot 18 jaar een cadeaubon van 50 euro, die besteed kan worden bij de leden van de Eerbeekse en Brummense middenstandsverenigingen (OVE en OVB).
Naast de beperkingen heeft de gemeente ook meer ruimte gekregen voor eigen beleid. Dat wil Brummen gebruiken om de bijdrage voor chronisch zieken en ouderen gedeeltelijk te compenseren. Burgers tot een inkomen van 150% van de bijstandsnorm kunnen dan via de gemeente een zorgverzekering afsluiten. De gemeente wil hiervoor een contract afsluien met zorgverzekeraar Menzis. Dit contract biedt meerdere mogelijkheden. Daarover worden de burgers nog nader geïnformeerd,.
Nieuw is de uitbreiding van het minimabeleid. Niet allen mensen met een uitkering, maar ook mensen met een laag besteedbaar inkomen kunnen in aanmerking komen voor een aantal regelingen uit het minimabeleid. Mensen die wegens schulden een laag inkomen hebben en (geholpen door de SWB en/of de Stadsbank) in een schuldsaneringstraject zitten, kunnen zo in een sociaal isolement geraken. Deze groep burgers kan tijdens dit traject een beroep doen op een aantal voorzieningen. De PvdA steunt deze aanpassingen van harte.

Uitgebreide informatie over het nieuwe minimabeleid kunt u HIER vinden.