Nieuw gemeenteservicepunt geopend

Door Cor Flore op 31 oktober 2017

Maandag 30 oktober 2017 was het zover. Het vernieuwde gemeentelijk servicepunt in Eerbeek is geopend. Een grote wens van de PvdA is hiermee in vervulling gegaan.

Er gaat een lange geschiedenis aan vooraf. In 2011 kondigde het vorige college van VVD en IPV de sluiting van het loket burgerzaken in het Tjark Riksgebouw aan. Dit tegen de wens van de Eerbeekse burgers (ruim 4000 handtekeningen verzameld door de ouderenbonden) . Het huidige college repareerde dit door opnieuw op 7 januari 2015 een gemeentelijk steunpunt in het Tjark Riksgebouw in te richten waar vanuit ook het Team voor Elkaar ging werken. Er wordt druk gebruik van gemaakt. Ook een grote wens van de PvdA: zorg dichtbij.

Er dienden zich inmiddels een nieuwe ontwikkeling aan: de sluiting van het Eerbeekse politiebureau aan de Loubergweg en het project Ruimte voor Eerbeek. Door de aankoop van het pand van de RABO-bank meerdere gewenste ontwikkelingen realiseren:

  • een algemene infobalie, die dagelijks geopend is
  • ruimte voor afspraken met gemeenteambtenaren in Eerbeek
  • goede huisvesting Team voor Elkaar voor de dienstverlening in Eerbeek en omgeving
  • een plek voor de de medewerkers van Ruimte voor Eerbeek, waar ook burgers met hun vragen terecht kunnen
  • politie blijft in Eerbeek

Al met al is de PvdA zeer tevreden met de realisatie van dit servicepunt.

 

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore