Neem burgers mee in grote ontwikkelingen in Eerbeek

Door Maaike Jeronimus-Kok op 21 mei 2017

Ik ben opgegroeid in Deventer, een stad met veel maakindustrie, harde werkers, veel verschillende culturen en meer mooie dingen. We wonen al enige tijd met plezier in Brummen, maar als ik door Eerbeek loop of rijd, voel ik herkenning en verbondenheid. Ik kom er dan ook graag en regelmatig. Ik ben trots dat ik namens de PvdA-fractie het woord mag voeren op zo’n belangrijk dossier : ontwerp bestemmingsplan Eerbeek.

Onze complimenten gaan uit naar het ambtelijk apparaat en het college. Voor al het harde werk, de vele uren, het grote geduld en doorzettingsvermogen die zij hebben ingezet om tot dit integrale complexe plan te komen.

Het college vraagt de raad kennis te nemen van het voornemen van het college. Zij wil na informatie aan raad, stakeholders, belanghebbenden en belangstellenden besluiten het ontwerp bestemmingsplan voor het centrum van Eerbeek, eind mei ter inzage te leggen. En het college vraagt of wij wensen of bedenkingen hebben tegen het voorgenomen besluit.

Wethouder Van Ooijen heeft in het forum een uitgebreide toelichting gegeven. We begrijpen dat het een strategische keuze is om het plan in deze vorm (integraal) aan te bieden aan de samenleving en de raad. Daar gaat de PvdA akkoord mee.

Vervolgtraject

De communicatie in het vervolgtraject blijft voor de PvdA essentieel. Een mooi begin is al gemaakt met de bijeenkomsten in het Tjark Riks. Nu wordt het zaak dat mensen meegenomen worden in de mogelijkheden die ze hebben om zienswijzen in te dienen. Ook blijft hert van belang, dat mensen goed te geïnformeerd worden over de consequenties voor hun leef- of werkomgeving. Het is voor ons al nauwelijks te overzien wat de consequenties zijn. Wij pleiten dan ook voor een toegankelijke tijdelijke voorziening waar mensen dagelijks de gelegenheid hebben om binnen te komen met hun vragen hierover.

De PvdA wil het college veel succes wensen met de verdere stappen in dit proces.

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok