Meldpunt PvdA Brummen-Eerbeek

22 januari 2015

De ervaringen, klachten, of meningen van de inwoners van onze gemeente is ons, de fractie van de PvdA Brummen-Eerbeek, veel waard. Wij willen weten wat er speelt in de samenleving. Hiervoor bezoeken de fractieleden regelmatig wijkraadsvergaderingen, maatschappelijke instellingen en doen wij buurtonderzoek. Maar de fractie hecht ook veel belang aan wat de persoonlijke ervaringen zijn met o.a. het nieuwe zorgbeleid, veiligheid, schuldhulpverlening, de woonomgeving, groenonderhoud, contact met de gemeente, etc.

Hiervoor hebben de fractieleden u, burger van de gemeente Brummen, nodig: Waar loopt u tegenaan? Heeft u goede ervaringen of klachten? Ook uw opmerkingen, suggesties en mening zijn van harte welkom.
Met deze bevindingen kunnen wij nieuw en bestaand beleid beter beoordelen en eventueel onderwerpen in de gemeenteraad van Brummen aan de orde stellen om waar nodig zaken aan te passen. Bij individuele zaken kunnen wij u doorverwijzen naar ons Ombudsteam.

U kunt uw opvattingen op verschillende manieren aan ons laten weten:

• Per brief: Ambachtstraat 31 te 6971 BN Brummen of Stuijvenburchstraat 32D 6961 DR Eerbeek
• Per mail: infopvdafractie@gmail.com
• Via het speciale contactformulier op onze website
• Op het maandelijks spreekuur, elke laatste vrijdag van de maand: De eerste vindt plaats op
30 januari van 15.00 uur tot 16.30 uur in de bibliotheken van Eerbeek én Brummen.

 

 

 

 

 

 

 

PvdA-fractie Brummen-Eerbeek