Komt er een Cruijff Court in Eerbeek?

11 december 2014

Woensdagavond 10 december organiseerde de dorpsraad Eerbeek/Hall een informatieve en actieve meedenkavond over de realisatie van een sport- en spelvoorziening voor de jeugd in Eerbeek, het door de jeugd zo gewenste Cruyff Court. De Dorpsraad is door het college om advies gevraagd. Voordat zij een advies geeft, wil de Dorpsraad de meningen van de Eerbekenaren horen.

De zaal van de Heideroos was goed gevuld met jong en oud, buurtbewoners en organisaties. Er waren 10 locaties, opgesteld door een werkgroep, gepubliceerd, waar mogelijk een Cruijff Court (CC) gerealiseerd zou kunnen worden. Na informatie verzorgd door de Cruyff Foundation en jongerenwerker Sjoerd Botschuijver, legde de gemeente uit aan welke criteria de aangewezen 10 locaties getoetst zijn:

• Mogelijkheden binnen het bestaande bestemmingsplan
• Is de aanwezige ruimte voldoende voor een CC
• Wie bezit de grond
• Aanwezigheid van (andere) sociale voorzieningen
• De tijd waarin een CC gerealiseerd kan worden.
Dit had de gemeente keurig per locatie uitgewerkt.
Gespreksleider Berend Klok gaf de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Al gauw bleek dat bewoners die dichtbij een locatie wonen hetzelfde reageerden als de bewoners rond de locatie Johanna Huiskampschool. Mooi, maar niet in onze buurt. Zelfs een schoolgebouw met spelende kinderlawaai is menig buurtbewoner al te veel. De angst op overlast is zo groot, dat men de positieve kansen niet meer ziet en hoort. Daarbij wordt telkenmale voorbij gegaan aan de opzet van een Cruijff Court . Blijven eigenlijk alleen de locaties over waar vrijwel geen burgers om heen wonen, niet de eerste doelstelling van de Cruijff Foundation.
Zo ging de voorkeur van de aanwezigen naar de locatie De Bhoele, een plaats een beetje uit het zicht en weinig omwonenden. Waar precies, op de parkeerplaats, er naast of er achter was niet helemaal duidelijk. Vertegenwoordigers van het Jongeren ontmoetingscentrum zien dit wel witten en hadden al een uitgewerkt plan meegenomen waarin men een stuk van het terrein van Last Gear wil gebruiken. Maar of dat goed valt bij de mountainbikeclub is nog te bezien.
De Dorpsraad Eerbeek/Hall heeft met deze avond veel informatie gekregen en gaat die in januari intern bespreken en zal dan een advies aan het college opstellen. Wat is de beste plek?Dat advies zullen zij publiceren op hun website.
En dan is het wachten op de beslissing van het college en de raad. Maar deze avond werd wel duidelijk dat er nog heel wat gepraat moet worden voordat er in Eerbeek een Cruijff Court ligt.