Komen evenementen onder druk te staan?

Door Cor Flore op 5 februari 2013

Vele vrijwilligers zijn actief om verschillende activiteiten in een dorp te organiseren. Evenementen geven een dorp kleur. Daar moet je als gemeenschap zuinig op zijn.
Evenementen trekken bezoekers en deze bezoekers produceren afval. De organisatoren zorgen dat de mensen hun afval netjes in containers kunnen gooien, zodat na een evenement het dorp er weer netje bijligt. Bij Tot 2013 steunde de gemeente de organisatoren van deze evenementen door kosteloos minicontainers beschikbaar te stellen en geen stortkosten in rekening te brengen. En de gemeente stelde bij rommelmarkten bulkcontainers beschikbaar en een tegemoetkoming van stortkosten tot een maximum van € 200.
Daar zet dit college nu een streep door. De organisatoren moeten nu het normale tarief van een container gaan betalen en dat kan aardig in de papieren gaan lopen. De PvdA hecht aan de leefbaarheid in de dorpen en evenementen leveren daar een grote bijdrage aan. Daar mag de gemeente best een steentje aan bijdragen. De PvdA diende daarom samen met het CDA een amendement op de Afvalbeleidsplan in, waarmee alleen commerciële evenementen volledig aangeslagen worden voor de afvalverwerking. Het is eentonig, maar het amendement werd door de coalitiepartijen IPV en VVD verworpen.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore