Kan een vrijhandelsoverkeenkomst met Amerika Brummense belangen schaden?

Door Cathy Sjerps op 3 september 2015

De Europese Commissie onderhandelt momenteel over een groot vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat akkoord wordt TTIP genoemd en die afkorting staat voor “Transatlantic Trade and Investment Partnership ”. Het akkoord moet leiden tot meer banen en groei, lagere prijzen in de winkels en een ruimer aanbod.
“Mooi toch?” zou je zeggen. “Maar wat heeft dat nou met Brummen te maken?”
Het idee achter dit handelsverdrag is inderdaad mooi: laten we handelsbarrières afbouwen, zodat Europese en Amerikaanse bedrijven makkelijker zaken kunnen doen en toegang hebben tot elkaar markt. Dat zou veel voordelen kunnen opleveren. Toch maakt de PvdA Brummen-Eerbeek zich ook zorgen.

De sociaal slechtere Amerikaanse regels verdringen de Nederlandse wetgeving
Op de eerste plaats maken wij ons zorgen omdat, om zo’n akkoord mogelijk te maken, het nodig is om regels op elkaar af te stemmen. Daar gaan de onderhandelingen over. En als twee regels van elkaar verschillen: wat spreek je dan af?
In Nederland hebben we bijvoorbeeld hoge normen als het gaat om voedselveiligheid, een goed stelsel van ontslagbescherming en goede wetgeving op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Betekent het akkoord dan straks dat Amerikaanse bedrijven die hoge standaard ook moeten aanhouden? Of gaan de veel slechtere Amerikaanse normen ook hier, bijvoorbeeld in de Eerbeekse papierindustrie, gelden? Wij willen een goed sociaal beleid waarbij ook de belangen van de arbeider goed worden beschermd. Onze normen moeten gelden voor iedereen die hier produceert. Daar moeten ook de Amerikanen aan voldoen.
De Europese Commissie bezweert dat écht niet getornd gaat worden aan de hoge kwaliteitseisen en normen die in Europa gelden . Maar we weten allemaal dat er tijdens onderhandelingen van beide zijden water in de wijn moet worden gedaan. Onze afvaardiging van de PvdA in het Europese parlement is tegen de aantasting van onze kwaliteitseisen en normen.

Amerikaanse multinationals kunnen schadevergoedingen van Nederlandse overheid eisen.
Op de tweede plaats heeft de PvdA Brummen-Eerbeek bedenkingen tegen de zogenaamde “investor-to-state dispute settlement” (ISDS) dat mogelijk in het akkoord wordt opgenomen.
Als een bedrijf investeert in een ander land kan de winst van dat bedrijf tegenvallen als de overheid van dat andere land met nieuwe wetgeving komt. Zo’n bedrijf kan dan hoge schadevergoedingen eisen van de overheid. In de praktijk blijkt dat door ISDS vaak de belangen van grote bedrijven worden gediend, ten koste van de overheid die belangen van haar burgers wil beschermen. Kunnen wij straks Amerikaanse bedrijven die hier naar schaliegas willen boren nog wel stoppen? Als de gemeente Brummen kiest om culturele evenementen te sponseren dan zouden Amerikaanse bedrijven dit mogelijk kunnen zien als een belemmering van hun handelsbelangen en een schadeclaim kunnen indienen.
Bovendien worden dergelijke claims van bedrijven op grond van ISDS beoordeeld door middel van arbitrage. Dat wil zeggen dat zowel de overheid als het bedrijf iemand aanwijzen en deze beide personen kiezen samen een derde. Deze drie mensen nemen in beslotenheid een beslissing die bindend is. Wij willen niet dat op deze wijze onze nationale rechters, die in openbaarheid zaken behandelen, buiten spel worden gezet. (Voorbeelden van arbitrage leest u HIER)

Motie tegen het opzijzetten van Brummense wet- en regelgeving
Daarom komt de PvdA Brummen-Eerbeek met een motie, waarin we het College van B&W oproepen om de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking per brief te laten weten dat wij vinden dat:

TTIP geen Europese, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving mag versoepelen of opzij mag zetten;
TTIP geen geschillenbeslechting mag bevatten die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming;
Wij sluiten ons hiermee aan bij een groeiende groep gemeenten, die aandacht wil vragen voor bepaalde lokale belangen, die bij de onderhandelingen over een handelsakkoord met de Verenigde Staten níet mogen worden weggeven. Laat dit de onderhandelaars tot steun zijn!

Voor een uitgebreide achtergrondinformatie verwijzen wij naar een artikel van de PvdA afd Tiel.

Cathy Sjerps

Cathy Sjerps

Contact met Cathy;

Meer over Cathy Sjerps