Kaalslag dreigt voor bomen langs Apeldoornskanaal

3 juli 2017

De gemeente Brummen heeft in een bericht van 13 juni jl. aangekondigd dat er 48 prachtige eiken, die nu het kanaal sieren om te zagen. De argumentatie om hiertoe over te gaan is naar mening van de PvdA flinterdun, maar volgens de gemeente zijn de bomen zijn te oud, en “dermate slecht”, dat ze een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid in verband met vallende takken.

Uit de inventarisatie over de staat van deze bomen, blijkt echter dat bijna alle bomen gezond zijn. De PvdA heeft in een motie dan ook gepleit om de bomen te behouden, de echt zieke bomen te kappen en het overgrote deel van deze prachtige bomen regulier te laten onderhouden, zodat het gevaar voor vallende takken wordt aangepakt.

Helaas heeft onze motie het niet gehaald. De tegenargumenten van de andere partijen hebben ons ook niet kunnen overtuigen, maar het argument van de VVD, dat de Amerikaanse eik, plaats moet maken voor de Nederlandse eik, was wel de meest opvallende…. En dan te bedenken dat deze Amerikaanse eiken al 90 tot 150 jaar langs het kanaal groeien. Het ziet er dus naar uit dat er aan het kanaal een enorme kaalslag plaats zal gaan vinden. De PvdA is zich aan het beraden welke mogelijkheden er nu nog resten.

Als u met ons mee wilt denken, dan stellen wij dat zeer op prijs. Naar onze mening mag dit stukje Eerbeek niet verloren gaan.

U kunt uw reacties kunt u mailen naar j.alberts@brummen.nl j.alberts@brummen.nl