Jongerencentrum Brummen, met of zonder de jongeren?

Door Maaike Jeronimus-Kok op 14 december 2013

Zes december las ik met verbazing een artikel in de Stentor met de titel ‘Brummens College wil jongerencentrum op de Hazenberg’. Hierin staat het voornemen van het college om een nieuw jongerencentrum te bouwen in de buurt van het parkeerterrein bij Rhienderoord. Ook wordt daarbij het bedrag van een ton genoemd. Het plan is nog niet in beton gegoten maar het lijkt een serieus voornemen met een meerderheid in het college. Op zich zou je kunnen denken; wat goed dat een college wat voor de jeugd doet, maar het volgende is het geval. Vorig jaar hebben we een motie aangenomen in de raad met de opdracht voor de wethouder om samen met de jeugd een goede voorziening te vinden in het dorp Brummen. De wethouder is daarmee aan de slag gegaan en heeft in mei dit jaar een contourenplan gepresenteerd. De jeugd geeft daarin aan een voorkeur te hebben voor een plek in het centrum. Concreet worden de locaties Blitz en de bibliotheek genoemd. De wethouder zegt toe met deze twee opties aan de slag te gaan samen met de jeugd en zou in oktober met een concreet voorstel komen. Ambtelijk is dit uitgewerkt en heeft dit geleid tot een voorstel in december. Afgelopen dinsdag heeft het college een afwijkend besluit genomen.Bltz

Gesprek met jongerenwerker

Dit was voor mij aanleiding om in gesprek te gaan met de jongerenwerker en vragen te stellen aan wethouder Bruning in het forum van 12 december. Uit de gesprekken met de jongerenwerker komt duidelijk naar voren dat de jeugd zich gepasseerd voelt. Zij vinden het jammer dat ze ineens in de krant moeten lezen dat het college met een afwijkend besluit komt. Deze mening deel ik volledig. De communicatie is voor de zoveelste keer op zijn minst gezegd niet handig. Zomaar een ton uitgeven en de bestemming wijzigen op een plek die helemaal niet de voorkeur heeft bij de jeugd uit Brummen. En dan niet te vergeten de beeldvorming van de jeugd in Eerbeek, die dit bedrag zelf aan het verdienen is voor het realiseren van een Cruyff Court en nog geen zicht heeft op het verkrijgen van een goede plek. Het lijkt er erg op dat hier zomaar aan voorbij gegaan wordt. Het is te gek voor woorden. De VVD en IPV hebben dan wel een motie ingediend om de Cruijff Court in 2014 te realiseren, die wij overigens gesteund hebben omdat wij dat natuurlijk ook vinden, maar de realiteit lijkt ver weg te liggen.

Forum

Nadat ik namens de PvdA op donderdag voor het programma ‘Kiespijn’ geïnterviewd ben door de Brummense jeugd, heb ik in het Forum wethouder Bruning aan de tand gevoeld. Op mijn vraag of het artikel in de krant klopte gaf hij aan dat de feiten inderdaad juist zijn. Hij antwoordde op mijn vervolgvraag waarom het college afwijkt van het ambtelijk advies, dat hij veel draagvlak heeft voor de optie bij Rhienderoord. Zowel de wijkraad als de sportschool zien een jongerencentrum op die plek wel zitten, geeft de wethouder aan. Op mijn vraag of hij voor het besluit voldoende draagvlak heeft en/of hij meningen van partijen zoals jongeren, politie, jongerenwerk en Rhienderoord heeft meegenomen in zijn besluit om af te wijken van het ambtelijke advies, geeft hij aan dat dat het geval is hoewel de officiële gesprekken nog plaats moeten vinden. Tevens geeft hij aan dat hij naar zijn mening voldoende contact heeft gehad met de jongeren in de periode tussen mei en het besluit in december. De PvdA heeft een andere mening over voldoende contact dan de wethouder. Ik heb daarom gevraagd naar een overzicht met contactmomenten. De wethouder heeft aangegeven deze op schrift te geven. Tot slot de vraag waar hij een ton euro vandaan gaat halen. Hier blijft Bruning weer vaag. Hij weet nog niet waar het geld vandaan moet komen maar maakt de opmerking dat er met een investeringsbudget gewerkt gaat worden. De kosten zullen dan op 5 tot 10 duizend euro per jaar uitkomen. De ton is gebaseerd op een vergelijk met het JOC in Eerbeek.

Volgende maand komt het raadsvoorstel jongerencentrum op de agenda in de raad. Voorlopig houdt deze kwestie de gemoederen bij de PvdA en de jeugd weer aardig bezig. Wat een mooie co-productie met de jeugd had moeten zijn, lijkt weer een politieke kwestie te zijn geworden, jammer.

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok