Jeugd-en jongerenbeleid in de steigers

Door Maaike Jeronimus-Kok op 31 januari 2015

Donderdagavond 29 januari was de opiniërende raadsvergadering over het jeugd- en jongerenbeleid. Het college heeft een koersdocument opgesteld waar zij mee aan de slag wil gaan. Verschillende organisaties waren uitgenodigd hierop te reageren.

 

Het document is al eerder in bespreking geweest, maar is naar aanleiding van inspraakreacties aangepast. De PvdA is blij met het proces en de stukken die voor liggen. Het is goed dat jongeren de ruimte krijgen om zelf meer invulling aan te geven. De PvdA heeft nog wel zorgen over de betrokkenheid van de jongeren in dit proces. Wij waarderen het bijzonder dat er nog een gesprek met de jongeren is geweest om de puntjes op de i te zetten,

publiek tijdens de opinieerde raad

maar het blijft zoeken naar het betrekken van jongeren bij het beleid. De inspraken laten duidelijk zien, dat een jongerenraad niet de meest geschikte vorm is. Jongerenwerker Sjoerd Botschuijver ziet meer kansen in het per onderwerp benaderen van jongeren. De PvdA vraagt zich af of het inzetten van het inwonerspanel specifiek gericht op jongeren nog een mogelijkheid is om de jeugd direct te benaderen. En uiteraard de social media Facebook en Twitter.
De PvdA ziet in het koersdocument veel kansen in de verbinding tussen oud en jong. Particuliere initiatieven die binnen dit beleid passen omarmt en ondersteunt de PvdA en de plannen zoals door mevrouw Van der Westen deze avond uiteengezet heeft, juichen we toe.
De PvdA deelt de zorg van wijkraad Brummen Centraal over de staat waarin de speeltuinen verkeren. Vorig college heeft besloten deze niet te vervangen. De PvdA wil graag op de hoogte gebracht worden van het huidige aanbod en weten wat er nodig is om een voldoende aanbod te hebben.
Het Cruijffcourt kwam zijdelings aan de orde. De raad is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om dit in 2015 te realiseren.
De PvdA vindt dat er nu een goede basis ligt voor nieuwe stappen; een jaar nadat in januari 2014 raadsbreed een motie van PvdA en CDA was aangenomen om te komen tot een vernieuwde visie op het jongerenbeleid.

Sjoerd Botschuijver aan het woord

De door jongerenwerker Sjoerd Botschuijver geschreven notitie ”Als we willen dat jongeren meebouwen aan de samenleving, moeten wij de verbinding met hen durven aangaan” heeft daar positief aan bijgedragen.
In april komt het stuk terug met de daarbij behorende financiële onderbouwing. Dan kunnen er echte stappen genomen worden.

.

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok