IPV-Wethouder Beelen diep door het stof

Door Cor Flore op 29 juni 2013

Het was donderdag 27 juni weer raak in de gemeenteraadsvergadering. Het college had in de persoon van wethouder Beelen de raad onvolledig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het centrum van Brummen. In het forum van 13 juni waren er al vraagtekens gezet bij het gewijzigde bestemmingsplan Centrum Brummen. Donderdag jl. werd wethouder Beelen teruggefloten en ondanks dat ze diep door het stof ging, werd het bestemmingsplan van de agenda gehaald. Over het Centrumplan Brummen is al vele malen in de raad gediscussieerd. Het college heeft wel een masterplan opgesteld, maar wil daar niet in investeren. Het moet uit de markt komen is de lijfspreuk van dit college. Elke poging van PvdA en CDA het college op andere gedachten te brengen strandde. De coalitiepartijen IPV en VVD bleven hun college door dik en dun steunen.

centrum brummen vanaf toren

centrum van Brummen – foto Jan Alberts

In het forum was de Brummense marktcommissie al hevig teleurgesteld door het gewijzigde bestemmingsplan. Nu de weekmarkt verhuist naar het Marktplein onderzocht zij de bouwmogelijkheden op het Koppelplein. Zij was nog in gesprek met het college toen zij- zonder overleg – door het gewijzigde bestemmingsplan voor een voldongen feit gesteld werd: de bouwmogelijkheden op het Koppelplein waren er afgehaald. Een tegenvaller voor de zo gewenste ontwikkeling van het centrum van Brummen. In hetzelfde forum betoogde makelaar Van der Veen dat de gemeente de ontwikkeling op hoek Ambachtstraat-Leliestraat frustreerde door de huidige bestemming wonen eraf te halen. Het kon wethouder Beelen mede door het veel gebezigde toverwoord “conserverend bestemmen” niet doen bewegen, terwijl de ingang gezette ontwikkelingen uitstekend passen in het  Centrumplan Brummen. En ze zijn ook nog eens geïnitieerd door private partijen. De VVD vond dat het college niet zo star moest zijn en de ontwikkelingen hoek Ambachtstraat-Leliestraat moest honoreren. Er lag immers al een onderbouwd plan klaar en een planschade-overeenkomst zou getekend worden. Toen een motie van die strekking werd ingediend, begonnen alle alarmbellen te rinkelen.  Richard Pawlot vroeg de VVD hoe zij aan die informatie kwam. VVD-er Tuiten zei dat hij gewoon op eigen initiatief informatie had ingewonnen bij betrokkenen. Toen kwam het aapje uit de mouw van wethouder Beelen. Zij wist dat ook. Vijf uur voor aanvang van de raad had zij te horen gekregen, dat er een plan lag dat aan alle voorwaarden voldeed en dat 18.15 uur de planschade-overeenkomst getekend was. IPV-er Henk de Loo schoot als gestoken door een VVD-wesp overeind, verweet zijn eigen wethouder dat zij in dit dossier de raad informatie onthouden had en eiste dat het ontwerpbestemmingsplan van de agenda gehaald werd. Een lange schorsing volgde. Na de schorsing bood wethouder Beelen haar excuses aan. Ze had deze informatie inderdaad aan het begin van dit agendapunt moeten mededelen, maar was van plan dat in de tweede termijn te doen……  Ze wilde zelfs daarvoor in de raadzaal op de knieën, maar tevergeefs. IPV was en bleef ontstemd over het handelen van de IPV-wethouder en maakte van de vraag van PvdA-er Richard Pawlot of het wijzigingsvoorstel nog wel gehandhaafd kon blijven, een ordevoorstel om het plan terug te nemen. Hetgeen geschiedde. Nu kan meteen het probleem van de marktcommissie over het Koppelplein opnieuw bekeken worden.
We schreven het al eerder op onze website: Dit college heeft nogal moeite met communiceren. De PvdA spreekt de wens uit, dat het college deze situatie aangrijpt om beter te communiceren met de marktcommissie. Aan het eind van de vergadering konden we één ding vaststellen: Het dualisme is terug!

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore