Ieder lid kan meedoen op het congres

5 december 2015

De PvdA biedt voor het komende congres op zaterdag 13 februari 2016 alle leden de mogelijkheid om moties in te dienen én de mogelijkheid daarover THUIS te stemmen. Hiermee wil de PvdA de ledendemocratie meer inhoud geven, zoals op het congres in januari 2015 is besloten. Het is een eerste uitwerking om meer leden te betrekken bij de besluitvorming binnen de partij. Dus PvdA-leden in de gemeente Brummen: dit is de kans de landelijke PvdA-koers te beïnvloeden.

Alle leden kunnen moties indienen
Eind november hebben de leden een mail ontvangen met een inlogcode. Met deze inlogcode kun  je aanmelden op platform.pvda.nl en kun je een motie indienen over Van Waarde voor het komende congres. Dat kan tot 13 december 2015.

Rond de jaarwisseling ontvangen alle leden een mail over de moties die voldoende draagvlak hebben. Ook als je zelf geen motie indient, kun je wel mee beslissen of je voor of tegen een ingediende motie bent. Op basis daarvan doet het Presidium een voorstel welke moties op het congres uitgebreider aan de orde komen en welke hamerstukken zijn. Een minpunt is dat leden zonder computer hun invloed niet kunnen uitoefenen.

Meer informatie over de veranderingen kun je zien op dit filmpje.