Huurverhogingen houden de gemoederen bezig

Door Cathy Sjerps op 25 mei 2015

De -extra- huurverhogingen in de sociale woningsector houden niet alleen de Brummense PvdA-fractie bezig. Ook landelijk wordt er in onze partij flink gediscussieerd. Die discussie sluit goed aan bij de problematiek die de huurdersverenigingen in Brummen en Eerbeek aangekaart hebben: De betaalbaarheid.

Extra huurverhogingen dragen daar niet aan bij. De fractie bezocht in dat kader de informatieve bijeenkomst van het CDA over de huren. Op deze bijeenkomst hielden zowel de voorzitter van de stichting Huurdersbelangen Samen-Eén, de heer J.Schuurman als mevrouw T. Zeevaart van Sprengenland Wonen (mede namens woningstichting Brummen) een inleiding.
Enkele opvallende punten op deze avond waren:

  • Woningstichting Brummen vraagt wel de maximale huurverhoging;
  • Een aanwezige komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning vanwege zijn salaris dat hoger is door de vele overuren en toeslagen, maar kan geen woning kopen vanwege zijn lage basissalaris;
  • Ook de woningstichtingen maken zich zorgen over de betaalbaarheid.

Zijn deze woningen straks nog betaalbaar ?

Deze avond gaf nog geen antwoord op alle vragen die Jan Alberts gesteld heeft, maar de informatie die op deze avond verstrekt werd, is daarbij een eerste stap. De informatie van het college die direct na het zomerreces volgt, is de tweede stap.
Ook in de Stedendriehoek leeft dit onderwerp. De PvdA-afdelingen in de Stedendriehoek organiseren op dinsdag 23 juni een openbare themabijeenkomst in Voorst. Op deze avond komt de nieuwe Woningwet aan de orde en de gevolgen daarvan op het gemeentelijke woonbeleid.
Zodra locatie en tijdstip bekend zijn zullen we dit op onze website publiceren. Het onderwerp zal het komende jaar vast nog regelmatig op de agenda terugkeren.  Op de ledenvergadering van de afdeling kwam onlangs ook nog aan de orde dat het ministerie actief buitenlandse investeerders informeert over de verkoop van sociale huurwoningen.

Inmiddels heeft de landelijke PvdA-werkgroep Huurders een PLEIDOOI voor voldoende huurwoningen met betaalbare prijs en vast contract opgesteld. Dit pleidooi dient als basis voor de discussie binnen de PvdA, maar de werkgroep denkt dat hun pleidooi ook daarbuiten weerklank zal vinden. Leden van de PvdA die dit pleidooi willen ondersteunen kunnen een mail sturen naar wghuurders@gmail.com.
Uitgebreide informatie over de werkgroep Huurders vindt u op hun website: werkgroephuurders.pvda.nl

Cathy Sjerps

Cathy Sjerps

Contact met Cathy;

Meer over Cathy Sjerps