Huishoudelijke hulp in de vakantietijd.

Door Het Ombudsteam op 10 mei 2018

Vorig jaar berichtten wij dat zorgverleners contractueel verplicht zijn voor vervanging te zorgen bij afwezigheid van de medewerker huishoudelijk hulp. Toen burgers zich bij het ombudsteam meldden dat zij geen hulp kregen, hebben wij contact gezocht met de gemeente Brummen. De vervangingsproblematiek hebben wij uitgebreid besproken met de gemeente. Wij berichtten toen alleen over Verian, maar de gemeente heeft ook contracten met Thuiszorg Gezellig, Zorgkompas en Allerzorg. Voor die zorgverleners gelden dezelfde verplichtingen.

De gesprekken met de gemeente hebben tot op heden nog niet tot een oplossing geleid. Zij motiveert dat zorgaanbieder Verian haar verplichtingen nakomt als volgt:

* In principe gaat de zorg in de vakantieperiodes door;

* In overleg met medewerker en cliënt wordt afgesproken of de hulp uitgesteld kan worden totdat medewerker terug is of dat vervanging moet plaatsvinden.

* Als vervanging moet plaatsvinden wordt gebruik gemaakt van een pool van oproepbare medewerkers.

* Alles staat of valt bij beschikbaarheid.Uit het antwoord blijkt al dat er niet altijd voor vervanging gezorgd wordt.

Alles staat of valt bij beschikbaarheid. Het ombudsteam begrijpt dat, maar in het contract (3.7) tussen de gemeente en de zorgverleners staat:

“Dienstverleners die te maken krijgen met wachttijd wegens vakantie of ziekte en tijdelijk de Hulp bij het huishouden niet kunnen leveren, zoeken naar een gelijkwaardige oplossing voor het inzetten van zorgverleners. Zij informeren direct de Gemeente hierover per email. Een gelijkwaardige oplossing houdt in dat de Cliënt van de geïndiceerde zorg wordt voorzien indien deze dat wenst. Indien Cliënt vrijwillig wil wachten totdat zorg geleverd kan worden verwacht de Gemeente van de Dienstverlener geen verdere actie.”

Het ombudsteam krijgt van burgers die aangeven dat zij vervanging wensen, te horen dat er geen mensen beschikbaar zijn. Maar dat volgens het contract met de gemeente moet het  geregeld worden. Als de organisatie zelf geen vervanging kan leveren, kan ze een beroep doen op een andere dienstverlener. De eerste berichten dat er geen vervanging geregeld wordt, zijn al weer bij het ombudsteam bekend. Het ombudsteam wijst daarom dit jaar nogmaals erop dat de zorgverleners Verian, Thuiszorg Gezellig, Zorgkompas en Allerzorg tijdens (vakantie)verlof van medewerkers verplicht zijn vervangers in te zetten, tenzij de cliënt daar zelf vanaf ziet.

Burgers hoeven dus er geen genoegen mee te nemen dat er 2 tot 3 weken geen huishoudelijk hulp komt. Zij moeten gewoon nadrukkelijk melden dat ze tijdens de vakantieperioden WEL hulp willen. Krijgt u te horen dat men daar niet aan kan voldoen, meldt u dat dan aan het ombudsteam: ombudsteambrummeneerbeek@gmail.com of 0575-562777 / 0313-437962. Wij willen al deze meldingen verzamelen en nogmaals het gesprek met de gemeente aangaan om te zoeken naar een oplossing. En voor alle duidelijkheid: degenen die de melding doen raken heus hun vaste hulp niet kwijt.

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam