Het beste voor Brummen!

Door Cor Flore op 17 juni 2013

De belangen van de gemeente Brummen liggen ons allemaal even na aan het hart. De PvdA Brummen-Eerbeek wil een prettige, sociale en sterke gemeente, hiervoor zijn wij de lokale politiek ingegaan. De gemeenteraadsver-kiezingen maart 2014 naderen. De nieuwe media bieden ons de kans om op een andere manier met de burger in contact te treden. Je kunt nu via “Het Beste voor Brummen” de PvdA laten weten wat jij belangrijk vindt voor de gemeente Brummen. Na de zomervakantie wordt er weer een verkiezingsprogramma opgesteld. Na de Rode Keukentafelgesprekken en themabijeenkomsten introduceert de PvdA met “Het Beste voor Brummen” een nieuwe en innovatieve manier om met je in contact te komen en waar mogelijk te blijven. Maar net zo belangrijk vinden wij de mogelijkheid om op deze manier nieuwe suggesties, ideeën, visies en meningen op te halen. Daarom roepen wij iedereen in de gemeente Brummen op: Ga naar “Het beste voor Brummen” en maak je ideeën kenbaar en neem kennis van de ideeën van anderen. Betrek je familie, kennissen, vrienden of buren erbij. Hoe meer mensen des te beter. Goede suggesties en ideeën worden in ons verkiezingsprogramma opgenomen en daarover nemen we uiteraard contact met je op.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore