Geslaagde Avond van de Dagbesteding

20 april 2015

De PvdA kan terugzien op een geslaagde Avond van de Dagbesteding. Het was een avond waarop niet minder dan 15 kleine- en grootschalige organisaties lieten zien, welke mogelijkheden er in Brummen en omgeving aan dagbesteding zijn. Door de opstelling in de vorm van een markt konden de bezoekers makkelijk in contact komen met de organisatoren van de verschillende dagbestedingen.
Het bijzondere van deze avond was de grote verscheidenheid aan dagbesteding, die door de indeling van de zaal goed tot haar recht kwam en de bevlogenheid waarmee de mensen hun projecten voor het voetlicht brachten.
Cathy Sjerps, de fractievoorzitter van de PvdA-raadsfractie, heette de velen aanwezig welkom. Zij vond het geweldig dat zoveel instanties gehoor hadden geven aan de oproep van de PvdA op hun vrije vrijdagavond aanwezig te zijn.
Marian van Leeuwen van De Oude Wasserij uit Zutphen verzorgde een inleiding met de boeiende titel Vrijwillige inzet en de transities. Zij wees op de visie van Jan Rothmans, die in de verhouding tussen overheid en burgers aardig wat ziet veranderen. Alle onderdelen onderbrengen onder regie van de gemeente is niet de transitie, maar het meebewegen op de grote, bijna zich autonoom voltrekkende verandering in de samenleving. Er zijn steeds meer mensen die van onderop los van gebaande paden, soms tegen de stroom in nieuwe initiatieven ontplooien. Dat is niet eenvoudig, maar de “dwarsdenkers” zetten door en winnen terrein. Zij vertelde n.a.v. haar eigen ervaringen dat dankzij haar dwarsdenken De Oude Wasserij gerealiseerd is. Het dwarsdenken illustreerde zij met een leuk filmpje van Jan Rotmans, dat wij u niet willen onthouden. Je moet dus om veranderingen te realiseren doorzetten en gebaande paden durven te verlaten. Maar Marian van Leeuwen wees ook op het artikel “De verzorgingsstaat werkt” van De Correspondent, waarin beweerd wordt, dat de verzorgingsstaat de ware participatiesamenleving is. Interessant om daarover met de aanwezigen te discussiëren, maar dat was niet het doel van de avond.

Na de inleiding interviewde Cathy Sjerps in 3 blokken de deelnemers. Het viel op hoe enthousiast en bevlogen de organisatoren over hun activiteiten vertelden. Ze merkten dat door de dagbesteding mensen met een beperking weer plezier in hun leven krijgen en hun eigen waarde weer terugkrijgen. Maar ook werd duidelijk dat al deze activiteiten zonder vrijwilligers niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn. Daarover later meer. Aan het eind van de avond kon Cathy Sjerps terug kijken op een geslaagd evenement.

Verdandi
Stadsakkers
Zorgboerderij Cortenoever
SWB
St. Rhienderen Centrum
Heimdall
RIWIS
de Rees, nieuw initiatief, dat nog moet starten
In Groene Handen
Trimenzo
Tuys
’s-Heerenloo
Atelier 3D
Het Hietveld (Pluryn, samenwerking met Kiboe Eerbeek)