Gemeente onthoudt een groep burgers informatie

Door Maaike Jeronimus-Kok op 12 mei 2013

Het Brummens college wil de informatie aan de burgers steeds meer digitaliseren. Mensen zonder computer, vooral de ouderen in onze gemeente, maar ook mensen die het vermogen niet hebben om een pc te gebruiken, worden op deze manier door de gemeente op achterstand gezet en worden steeds meer verstoken van gemeentelijke berichten. De PvdA stemde tegen dit raadsvoorstel.
Maaike Jeronimus vindt dat in een samenleving waarin de gemeente steeds meer gaat vragen van de mensen, je mensen moet faciliteren. Dat betekent niet dat je de papieren informatievoorzieningen moet afschaffen. Je moet er zijn voor de mensen en dat doe je door dat te laten zien. De PvdA snapt best dat er bezuinigd moet worden, maar vindt dat de sociale waarde van de informatie door het college onderschat wordt. Er is nog steeds een grote groep mensen die niet over een pc met internet aansluiting beschikt en die daarnaast niet makkelijk het huis uit kan of gaat. Dat de gemeente haar berichten diogitaal publiceert vindt de PvdA een prima zaak, maar voor een deel van onze burgers is de voorgestelde overgang om over te gaan om bekendmakingen alleen digitaal beschikbaar te stellen voor de PvdA op dit moment een stap te ver. De PvdA heeft tegen het voorstel gestemd omdat zij niet volledig is overtuigd door de portefeuillehouder dat deze groepen niet de dupe zullen worden. De PvdA heeft zich ook laten leiden door een onlangs bekend onderzoek van de ANBO Eerbeek. Op de vraag aan de ruim 100 aanwezige leden, wie thuis een computer met internet had, stak een 15-tal leden hun vinger op. Voor de PvdA reden te meer om naast de digitale bekendmakingen ook de papieren versie in de GemeenteThuis voorlopig te handhaven.
Ook de WMO-adviesraad maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen, gezien haar ongevraagde advies aan het college. Zij vindt echter geen gehoor bij  VVD en IPV.

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok