Gaan we andere tijden tegemoet?

13 oktober 2014

De laatste jaren waren we gewend aan veel insprekers tijdens het begrotingsforum. Burgers en vertegenwoordigers van organisatie deden allemaal hun zegje. Dit jaar was het opvallend rustig.

Geen enkele inspreker had zich gemeld. Vaart dit nieuwe college een andere koers? Heeft de begroting een groter draagvlak in de Brummense samenleving? Over de grote veranderingen op het gebied van zorg, jeugd en werk hebben burgers en instanties zich al verschillende keren kunnen uitspreken. Hoewel menigeen zijn zorgen uitspreekt, blijkt men vertrouwen te hebben in de aanpak ondanks de flinke bezuinigingen op dit gebied.
Ook van de verenigingen, die jaarlijks achter het spreekgestoelte stonden, dit keer geen betogen. Blijkbaar waait er een andere wind.
Ook de oppositie liet met haar inhoudelijke vragen zien dat zij een constructieve bijdrage levert. We hebben nog geen oppositionele tegengeluiden gehoord, maar mogelijk houdt zij haar kruid droog voor de begroting raad op dinsdagavond 28 oktober.
Dat wordt die avond wel flink doorwerken. De begrotingsvergadering begon traditioneel om 16.00 uur en duurde tot in de late uurtjes. Nu begint de begrotingsraad om 19.00 uur. De vraag is of voorzitter burgemeester Van Hedel voor 24.00 uur de begroting behandeld krijgt. We wachten af.