Een hulde aan de papiermakers

Door Cor Flore op 13 augustus 2016

Onze partijgenoot Bruno de Vries heeft al meerdere malen geuit, dat hij van mening is dat Eerbeek een standbeeld verdient dat de verbondenheid van Eerbeek met de papierindustrie uitbeeldt. Zoals de stand van zaken er nu is, gaat deze grote wens van Bruno in vervulling.

Het ontwerp is in grote lijnen bekend, nu de financiën nog. Dankzij de bijdragen van bedrijven en particulieren is de realisatie heel dichtbij. Uiteraard draagt Bruno zelf ook bij aan de realisatie van dit beeld.

Een kleine twee jaar heeft hij gewerkt aan zijn levensverhaal: 80 jaar Wel en Wee van Bé Vé Dé. Daarin kunt u lezen dat hij is opgegroeid in een streek waar hele gebieden rood kleurden: de veengebieden in zuidoost Friesland. Een boek vol levensverhalen van onze partijgenoot. Uiteraard wordt in dit boekje ook de nodige aandacht besteed aan de papierindustrie. De opbrengst van de verkoop van dit boekje stort Bruno in het fonds van het papierdorperscomité, dat de realisatie van het beeld nastreeft.

Het tekent Bruno dat hij de arbeider centraal zet: de papiermaker. Dat komt vanuit zijn binnenste en begrijpt u als u op blz. 10 van zijn nog te verschijnen boekje leest: “Nog altijd geloof ik in een sociaal-democratie en in eerlijk delen. Ik ben en blijf een Sociaal-Democraat, met hoofdletters geschreven. Ze zeggen wel eens: ‘Een socialist tot in de kist’.”

Bent u geïnteresseerd in het boekje van Bruno, dan raden wij u aan dinsdag 23 augustus 2016 naar de laatste Eerbeekse papiermarkt van dit jaar te komen. Daar zal Bruno zelf zijn boekje presenteren. Hij staat vanaf 14.00 uur voor boekhandel Hendriksen. Hij signeert de boekjes en heeft nog veel meer verhalen die niet in het boekje staan.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore