Een Cruijff Court bij de Bhoele of niet?

30 augustus 2015

Donderdag 3 september zal de gemeenteraad tijdens het forum spreken over het voornemen voor het plaatsen van een Cruyff Court voor de Bhoele in Eerbeek.
Voor de lokale PvdA een belangrijk moment om door middel van een buurtonderzoek met de omwonenden in gesprek te gaan.
Er is met ongeveer 100 omwonenden gesproken, wat een zeer interessant beeld heeft opgeleverd.
Concreet is 25 % van de ondervraagden tegen, 20% heeft bedenkingen en was 55% voor de komst van het Cruyff-court.
De voorstanders vonden het een goede ontwikkeling dat er voor de jeugd een prachtige voorziening bijkomt, die ze ook verdienen, de tegenstanders vrezen extra overlast en zien meer in een betere sportvoorziening bij de velden van Eerbeekse Boys.

Bhoele-web

Toch blijkt uit de gesprekken dat bijna iedereen nu al overlast ervaart rond het terrein van de Bhoele. Veel te hard rijdende auto’s, vooral op de Händelstraat en de vermeende handel in drugs op de parkeerplaats bij de Bhoele.
De PvdA maakt zich dan ook zorgen over de huidige overlast en zal hier dan ook zeker vragen over stellen tijdens het forum van 3 september aan de verantwoordelijk Wethouder.

Het forum kan door iedereen bezocht worden en als men zich daarvoor aanmeldt heeft men hier de mogelijkheid om in te spreken.