Directeur Sprengenland uit kritiek op college

9 maart 2014

Op verzoek van de raad worden de raadsleden via memo’s op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het Centrumplan Eerbeek in relatie tot het geluids- en geurbeleid. Een moeilijk dossier, omdat het centrum dicht tegen de industrie aanligt. In de februariraad stond het laatste memo van wethouder Beelen op de agenda. In een raadsvergadering hebben burgers geen spreekrecht, maar voor dit punt werd een uitzondering gemaakt. De raad werd geschorst zodat de heer De Man, directeur-bestuurder van woningstichting Sprengenland, kon inspreken.

Het betoog van De Man loog er niet om. Hij was teleurgesteld door deze memo. Het enige wat hij er uit kon halen na het doorlezen van de memo was: “Wij werken eraan.” De woningstichting is in 2008 begonnen met de plannen voor de herstructurering van de wijk rond papierfabriek Mayr-Melnrhof. Het grootste deel van de oorspronkelijke bewoners woont er niet meer. Er staan bijna 90 woningen leeg, een enorme inkomstenderving (een half miljoen per jaar!) voor de woningstichting. Er is vier jaar niets gebeurd, betoogde de heer De Man. In 2008 was al bekend dat de industrie het maximale van hun milieuvergunning in stand wilde houden. En nu blijkt uit de memo, dat wel een school gebouwd mag worden, terwijl deze ook onder het nog vast te stellen geurbeleid valt. De heer De Man deed een dringend verzoek aan het college en de raad om zich in te spannen ook de vervangende woningbouw in de Eerbeekse Enk mogelijk te maken. Wethouder Beelen begreep de zorgen, maar verwierp de kritiek dat ze er te weinig aan deed. Zij kon de oppositiepartijen CDA en PvdA niet overtuigen. En het IPV kan zich dit helemaal aantrekken. De moeizame relatie tussen gemeente en industrie zijn vrijwel meteen ontstaan na het aantreden van dit college 4 jaar geleden tijdens het wethouderschap van IPV-wethouder mevrouw Van Wensveen. De PvdA zal de laatste zijn om te zeggen, dat de problemen eenvoudig op te lossen zijn, maar het tripartite-overleg (gemeente, provincie en industrie) is pas vorig najaar structureel geworden. In onze ogen 3 jaar te laat. Er kwam zelfs kritiek van Lokaal Belang. De heren Douma en Tuiten hebben bijna 4 jaar lang binnen de VVD-fractie het beleid van dit college gesteund. Nu zij een eigen partij opgericht hebben, vinden zij dat het allemaal te lang geduurd heeft. Hoe snel kan een mens bij het naderen van de verkiezingen van mening veranderen? Het wordt tijd voor een college dat de zaken voortvarender aanpakt.

Wilt u de hele discussie over dit punt in de raad zelf beluisteren, ga dan naar de audioverslagen van de gemeente Brummen van 27 februari 2014, agendapunt 11

Reconstructie Poelkampstraat staat al 4 jaar stil