Door Maaike Jeronimus-Kok op 7 november 2013

Dierenpark ’t Goor kan verder

Er was grote onrust in Brummen ontstaan door de aankondiging dat de subsidie aan het dierenparkje ’t Goor per 1 januari 2014 zou stoppen. Hierover berichtten wij al eerder. Maaike Jeronimus had een motie ingediend om deze bezuiniging ongedaan te maken. Er moet eerst samen met betrokkenen naar een oplossing gezocht worden.
De vrienden van het dierenpark ’t Goor zien niet hoe ze het weggevallen van de subsidie kunnen opvangen. Wethouder Elbers zei in de discussie dat er wel overleg was geweest en de dreigende korting al lang bekend was. Maaike Jeronimus betoogde dat “De vrienden” geen mogelijkheden zagen. Hier ligt volgens haar de taak van de gemeente om de vrijwilligers verder te helpen om op eigen benen te komen staan. Tijdens de behandeling van deze motie kwam het IPV ook met een motie. Het bevreemdde de PvdA dat het IPV daarover niet eerst even overleg had gepleegd met Maaike Jeronimus. Dat overleg kwam er uiteindelijk toch en samen werd nieuwe motie ingediend, waarin gevraagd werd de subsidie in 3 jaar af te bouwen en de stichting te ondersteunen in de weg naar zelfstandigheid. Daarmee krijgt het dierenpark ’t Goor dezelfde status als de kinderboerderij Kieboe in Eerbeek: zelfstandig de zaakjes regelen zonder subsidie.
De motie werd aangenomen met alleen de stemmen van de VVD tegen.

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok