De visie van Bruno

10 november 2014

Sociaaldemocraat Bruno de Vries is zeer begaan met het wel en wee van de gemeente Brummen en in het bijzonder met zijn dorp Eerbeek. Hij vertolkt de mening van menig Eerbekenaar. Deze keer maakt Bruno gebruik van onze site om zijn mening kenbaar te maken.

 

PvdA-hulp vanuit de Provinciale Staten?
Natuurlijk mag je verwachten dat onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten hun uiterste best doen (en nog meer!) om bijvoorbeeld Eerbeek weer op de sokkel te zetten voor wat betreft industrie, toerisme en het bedrijfsleven. Dat bleek wel In het discussieprogramma Gelderland Live, dat eind oktober op TV Gelderland werd uitgezonden.
Voor dit programma waren uitgenodigd FNV-voorzitter Ton Heerts, uitgever de heer Derk Haank (ook NUON commissaris) en het PvdA Statenlid Piet Wanrooij. In dat programma kwam heel duidelijk naar voren dat er best wel eens (figuurlijk) met de vuist op tafel geslagen mocht worden inzake vernieuwingen richting dorpseconomie met gerichte woningbouw en industrie. ,,Hier sturing aan geven zou wel eens Gelderse spookdorpen kunnen voorkomen en de dorps-vitaliteit zal hierdoor weer toenemen ’, aldus ‘ons’ Statenlid Piet Wanrooij. FNV-voorzitter Ton Heerts was het hier helemaal mee eens.

Kerstenterrein

Kerstenterrein

,,Dat idee van de heer Wanrooij spreekt mij enorm aan’, aldus Heerts. Verder zegt hij dat de provincie Gelderland stinkend rijk is. Dit vanwege de NUON-gelden. Hij wilde natuurlijk niet gaan potverteren maar een financiële injectie geven voor gerichte steunverlening in vernieuwende zaken richting toekomst ziet hij heel goed wel zitten. Ons PvdA Statenlid zei verderop in dit programma dat het gewoon een must is om spookdorpen in Gelderland te voorkomen. Hij zei onder ander dat de industrie moet kunnen expanderen en deed tevens de suggestie om bijvoorbeeld kleine scholen, peuterspeelzalen, sporten, toneelgezelschappen, andere culturele instellingen,een buurtbuslijn, een fietsenstalling enzovoort onder één dak te brengen. ,,Dan heb je alles bij elkaar voor een vitaal dorp. Ook gemeentelijke instellingen kunnen hierin ondergebracht worden. Daar leren bijvoorbeeld kinderen ook andere wegen kennen die belangrijk zijn voor hun toekomstperspectief” zei hij. Het is dus nooit te laat om iets te bedenken dat perspectief biedt voor de toekomst. Ook gemeentelijke instellingen kunnen hierin ondergebracht worden. Door de positieve houding van onder ander het PvdA-Statenlid Piet Wanrooy moeten er ook voor de gemeente Brummen mogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Dus in Eerbeek toch een Kultuurhuus of iets dergelijks? Alles aanhorende kan/moet de Provincie gaan faciliteren. En laten wij beginnen met de ambtenaren te leren nadenken over hun taakopvattingen en niet altijd maar op strepen gaan staan. Het PvdA Ombudsteam komt regelmatig tegen dat burgers verkeerd of fout worden voorgelicht. Hier ligt denk ik een schone taak voor het college door één en ander steviger aan te sturen. Als de gemeente Brummen nalaat om harde en stevige provinciale onderhandelingen aan te gaan inzake het dorp Eerbeek, moeten wij niet verbaasd zijn dat ook Eerbeek een spookdorp gaat worden. Dit, met alle consequenties van dien. Wij hebben mijns inziens in Muus een heel goed en capabel Statenlid, die samen met zijn sociaal-democratische collega’s en anderen de gemeente Brummen (en speciaal Eerbeek), weer op de kaart kunnen zetten. Dit mede gezien de deskundige inzet van Eef en die van Muus, samen met een bezoekend Statenlid aan onze gemeente (die ook gezien moet hebben dat het in Brummen niet meer was zoals eerder). Gemeente en Provincie moeten solidair zijn om bijvoorbeeld de 3-odeurgrens (heet dat zo?) terug te dringen. Ook de herinrichting van de openbare ruimtes in het centrum van Eerbeek moet (nu nog zonder woningbouw, wel in het achterhoofd houden) een fluitje van een cent zijn. Volgens velen kan dat best apart geregeld worden zonder dat de Provincie, de plaatselijke industrie of de overige gemeentelijke plannen in het diepe gooien. Het bedrijfsleven (lees OVE) smacht om (voorlopige of definitieve) oplossingen op zeer korte termijn. Tot en met januari 2015 worden al weer vier bedrijven al of niet gedwongen te sluiten en komt het spookdorp steeds dichter bij. Het is voor Eerbeek al lang niet meer vijf minuten- maar vijf seconden voor twaalf. En wie wil de secondewijzer van de klok af zien vallen? Niemand toch.
Bruno.