De toekomst van de Brummense Delta-medewerkers

Door Het Ombudsteam op 4 mei 2018

Vorige keer berichtten wij u over de onrust die onder sommige Brummense Delta-medewerkers heerst. De voor hen zo belangrijke vraag: “Wat gaat er met ons gebeuren nu de gemeente uit het samenwerkingsverband Delta stapt” bleef onbeantwoord.

Het ombudsteam heeft in samenwerking met de PvdA-fractie vragen aan de wethouder gesteld. Daarover hebben wij u vorige keer bericht. Inmiddels is er contact geweest met ambtenaren van de gemeente die betrokken zijn bij de overgang van de medewerkers van de Delta naar onze gemeente. Uit deze gesprekken is ons gebleken, dat de gemeente serieus werk maakt van de voorlichting. In eerste instantie was het de taak van Delta om haar medewerkers te informeren. Nu in de raad de beslissingen zijn genomen, gaat de gemeente zelf informatie verstrekken. Daar brieven niet altijd het gewenste resultaat oplevert, wordt aan de Delta-medewerkers de mogelijkheid geboden om contact op te nemen met de heer Van Klaveren van de gemeente Brummen. Daar wordt vrijwel geen gebruik van gemaakt. Niet zo vreemd gezien de doelgroep. Onlangs hebben de medewerkers bericht gekregen dat voor de zomervakantie meer informatie gegeven zal worden over de werkplekken. Zeker is dat zij hun werk behouden. Hoe dat werk er uitgaat zien, daarover wil men geleidelijk aan meer duidelijkheid geven. Voor sommige mensen verandert er vrijwel niets, maar anderen zullen wel te maken krijgen met veranderingen. De gemeente heeft toegezegd veel aandacht te besteden aan de begeleiding van dit proces.

Dat de gemeente zijn taak echt serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat men direct contact heeft opgenomen met de betreffende Delta-medewerker, die zich bij het ombudsteam gemeld heeft.

Delta-medewerkers die nu al persoonlijk iets willen weten, kunnen dus contact opnemen met de heer Maarten van Klaveren van de gemeente Brummen: 06-12 78 92 63 of neem contact op met het ombudsteam.

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam