De rek is er uit 1 vervolg

19 oktober 2013

Dat de PvdA veel waarde hecht aan de activiteiten van de muziekverenigingen is mede gebaseerd op het belang van het muziekonderwijs aan de Brummense jeugd. Om dit te onderbouwen zetten we het college van prof. dr. Erik Schreder “Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert” op onze site.
Het YouTube filmpje duurt ruim 16 min, maar als alle raadsleden en wethouders zich de tijd gunnen om dit filmpje in zijn geheel te bekijken, kan het haast niet anders dan dat de muziekverenigingen de begrotingsvergadering met vertrouwen tegemoet kunnen zien.