De hobbels op de weg van de Brummense participatiewet

Door Het Ombudsteam op 9 december 2014

Er wordt in de gemeente Brummen hard gewerkt om de taken die van het Rijk overgaan naar de gemeente, de 3 decentralisaties, zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Eén van de nieuwe taken is de Participatiewet.
De bedoeling van deze wet is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. De gemeente krijgt daar een belangrijke rol in. Dat is een immense, niet eenvoudige klus. Dus ben je als college bijzonder in je nopjes als er in je gemeente een bedrijf is die daar goed aan wil meewerken: het bosbouwbedrijf Exploitatie bos en landschap (Ebola). Ebola werkte al samen met Het Plein en Delta uit Zutphen. In gesprekken met Delta en UWV Werkplein Zutphen werden gekeken of het mogelijk was meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen. Die mogelijkheden waren er, maar dan moest er wel een geschikte ruimte gevonden worden. Via Delta kwamen de gemeente en Ebola met elkaar in contact. Zo kwam de gemeentewerf met de leegstaande gebouwen in Eerbeek in beeld. Hier kon Ebola gekapt hout opslaan en verwerken en kunnen werkzaamheden door de genoemde doelgroep o.l.v. vakmensen verricht worden. De huurovereenkomst werd getekend en Ebola kon vanaf 1 juni 2014 op de werf zijn hout opslaan en verwerken, want de huurovereenkomst spreekt van “Het verhuurde is bestemd om te worden gebruikt als opslag en werkplaats.” Althans dat dacht men. Opeens stond de gemeente op de stoep. Er waren klachten. Eén klacht over geluidsoverlast was al tot tevredenheid van de overbuurman opgelost en aan een tweede klacht, de houtopslag stond te dicht op de perceelgrens, wordt gewerkt en zal binnenkort aan de eisen voldoen.
Zonder enig overleg lag er opeens een brief van de gemeente op de deurmat. Het bedrijf moest uiterlijk 10 december 2014 stoppen met zijn werkzaamheden; zo niet dan werd er een dwangsom van maximaal € 30.000 opgelegd omdat het niet paste in het bestemmingsplan. Het bedrijf heeft onmiddellijk een bezwaar (zienswijze) ingediend, waarop men pas na enige telefoontjes een bericht van ontvangst op ontving. Inmiddels was Ebola in november in het forum Ruimte aan de orde geweest. Het college zegde toe het probleem nader te bekijken. Ondertussen bleef de sluiting als het zwaard van Damocles boven het bedrijf hangen. De communicatie verliep stroef. Op stapel staande arbeidscontracten kunnen niet afgesloten worden. Mensen, met een afstand op de arbeidsmarkt, dreigen weer op afstand gezet te worden.
Inmiddels had het PvdA-ombudsteam zich in verbinding gesteld met het bedrijf en geconstateerd dat er een aantal zaken niet goed op elkaar afgestemd is. Eind november wist het bedrijf nog steeds niet of het nu door mocht gaan of niet, terwijl de gemeente aan het bekijken is wat de mogelijkheden zijn. Er is volgens het ombudsteam onvoldoende gecommuniceerd met het bedrijf maar ook tussen gemeentelijke afdeling handhaving en de afdeling die het huurcontract heeft opgesteld.
Nu de gemeente de zaak goed gaat bekijken, is het van groot belang dat er goed gecommuniceerd wordt tussen gemeente en Ebola. De toekomst van het bedrijf met zijn werknemers die ergens anders moeilijk aan het werk komen, staat op het spel. Inmiddels heeft na interventie van het ombudsteam het bedrijf gehoord, dat de sluiting voorlopig opgeschort is. Hopelijk komt de gemeente spoedig met een oplossing, want onzekerheid is niet goed, zeker niet voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt!

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam