College heeft geen vertrouwen in toekomst van Brummen

Door Cor Flore op 18 november 2013

Tijdens het forum van 14 november zette de PvdA grote vraagtekens bij de plannen van het college om woningbouwmogelijkheden in de Lombok en Elzenbos te schrappen. De provincie zet de gemeente flink onder druk, maar de PvdA vindt dat het college wel heel gemakkelijk het verzoek van de provincie inwilligt. Hiermee worden de ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn enorm beperkt. De PvdA is daar tegen.
De visie op de woningbouw is het steeds terugkerend verschil van inzicht tussen het college en de oppositie. De provincie heeft voor de regio Stedendriehoek (de gemeenten tussen en rond Apeldoorn, Zutphen en Deventer) bepaald hoeveel woningen er gebouwd mogen worden. Voor onze gemeente 510 in plaats van de 1818 in 2006. Enige jaren terug heeft de gemeenteraad de uitbreidingsplannen Lombok en Elzenbos goed gekeurd. Hier kunnen veel meer woningen gebouwd worden dan de provincie op dit moment toestaat. Die mogelijkheid tot bouwen, de zgn. harde plancapaciteit, wil de provincie ongedaan (laten) maken. De PvdA begrijpt ook wel dat er niet zoveel woningen meer gebouwd worden als enkele jaren terug, maar dat er in de toekomst nauwelijks of helemaal niet meer gebouwd zal worden, gaat er bij de PvdA niet in. Dat er voorlopig niet meer dan die 510 woningen, waarvan er tot dusver al ruim 300 gerealiseerd zijn, gebouwd worden, ligt voor de hand en daar zal de PvdA niet aan tornen. Maar daarmee behoef je de mogelijkheden om in de toekomst alsnog te bouwen toch niet om zeep te helpen? Wethouder Bruning denkt daar anders over. Die denkt zelfs dat in onze gemeente dat resterend aantal van 210 niet gehaald wordt.
Een reden te meer voor de provincie om Brummen met rust te laten. Wethouder Bruning rekent op de goede dialoog als instrument om met de provincie tot afspraken te komen. Onder die goede dialoog verstaat hij ook, blijkbaar, het opeisen van de provincie van de verborgen schat van Brummen, de uitbreidingslocaties Elzenbos en Lombok. Dat is een dialoog tussen twee verschillende machten want de provincie is de machthebber en luistert welwillend naar de gemeente Brummen maar trekt haar eigen plan. En in die goede dialoog legt de wethouder Brummen op het provinciale hakblok.
De PvdA heeft samen met het CDA de indruk dat wethouder Bruning Brummen niet sterk genoeg op de kaart zet in al die overleggen. Koos Pauw rekende de wethouder voor dat dit college 20% minder woningen (± 80) binnengesleept heeft dan 6 jaar geleden. Hoe kan dat toch? Hoe kan het toch dat Apeldoorn wel 2 miljoen euro steun krijgt van de provincie om het woningbouwproject op het voormalige industrieterrein langs het Apeldoorns kanaal te ontwikkelen en het Burgersterrein als een grote zandvlakte op de nieuwe plattegrond van Eerbeek verschijnt? Zelfs de VVD begint langzamerhand vraagtekens te zetten bij dit beleid. De PvdA zal tegen dit onzalige voorstel stemmen.
Vlak voor het forum kregen de raadsleden nog een brief van de advocaat van de marktpartijen in de Elzenbos, waarin betoogd wordt, dat men in Elzenbos wel verder heeft willen bouwen, maar daar voor geen medewerking van het college heeft gekregen. Uiteraard wil de raad daar meer van weten. Dit agenda punt zal in de komende raad zeker voor een stevig debat gaan zorgen.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore