Coalitiebesprekingen in volle gang

3 april 2014

De PvdA is bij de gemeenteraadsverkiezingen als grootste uit de strijd gekomen. Het lijkt een mooi resultaat, maar als je één zetel verliest dan is er geen reden tot juichen. De fractie bestaat nu uit 4 leden: Cathy Sjerps, Jan Alberts, Maaike Jeronimus en Ihsan Tunç, die met voorkeurstemmen een zetel behaalde. Het enige pluspunt is, dat de grootste partij de leiding neemt bij de coalitiebesprekingen. En daar is de partij volop met bezig. De besprekingen zijn dinsdag 25 maart o.l.v. Hans van Spanje begonnen met een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis.

PvdA-onderhandelaars-Cathy-Sjerps-en-Fred-Janssen

Tijdens deze bijeenkomst werd het voorstel van de partij om Muus Groot als verkenner te benoemen unaniem gesteund. Muus Groot heeft met alle fracties gesproken.

De raadsgriffier, mevrouw Ada Leenstra, heeft van elke gesprek een verslag gemaakt. Deze zijn gepubliceerd op de site van de gemeente Brummen:

Uit al die gesprekken heeft Muus Groot een advies opgesteld, dat er in het kort op neer komt, dat PvdA en CDA de kern van het nieuwe college willen vormen, aangevuld met of de VVD of Lokaal Belang. Dit advies werd donderdag 3 april in een openbare vergadering in het gemeentehuis gepresenteerd en besproken. De PvdA en CDA hebben n.a.v. deze verkenningen een aantal standpunten geformuleerd, waarop Lokaal Belang en VVD kunnen reageren voor vrijdag 16.00 uur.

CDA 4 jaar samen oppositie, nu samen in een college?
Nu nog de derde partij: VVD of Lokaal Belang?

Naar aanleiding van de reacties van deze partijen zullen de PvdA en CDA bekend maken met welke partij zij de coalitiebespreking willen voortzetten. Dat houdt in dat maandag 7 april de coalitiebesprekingen zouden kunnen beginnen. Zodra die besprekingen beginnen zullen de kandidaat-wethouders bekend worden. Mogelijk kunnen we u volgende week hierover berichten.

CDA 4 jaar samen oppositie, nu samen in een college? Nu nog de derde partij: VVD of Lokaal Belang?