Coalitie-akkoord PvdA, CDA en Lokaal Belang

15 april 2014

Binnen vier weken na de verkiezingen ligt er een coalitieakkoord. De PvdA gaat samen met CDA en Lokaal Belang een college vormen. De ledenvergadering van de PvdA heeft daar maandagavond 14 maart 2014 mee ingestemd.  Alleen de PvdA kent de procedure, dat een coalitieakkoord door de leden goedgekeurd moet worden. Het akkoord, dat de mooie naam “SCHAKELEN NAAR DE TOEKOMST” meekrijgt, kunnen de leden onderschrijven, al plaatst men hier en daar enige kanttekeningen. Men vindt het een ambitieus akkoord. Alleen, mooie woorden zijn nog geen mooie daden. Er moet veel gebeuren om dit ambitieuze programma te realiseren. De leden hechten veel waarde aan het dualisme en hebben de fractie gevraagd het toekomstige college, waaraan de PvdA gaat deelnemen, niet kritiekloos te volgen.

De wethoudersadviescommissie o.l.v. Hans van Spanje stelde voor om Eef van Ooijen als wethouderskandidaat voor te dragen. Een aantal leden stelde Geert van Klinken voor als wethouderskandidaat. Uiteindelijk gingen de leden akkoord met de kandidatuur van Eef van Ooijen.  Wel werden er zeer kritische vragen gesteld over de hele procedure en de interne communicatie. Dat verdiende volgens een deel van de aanwezigen beslist geen schoonheidsprijs. Het bestuur kreeg de opdracht dit alles goed te evalueren en te kijken waar een en ander beter had gekund en daarvan verslag te doen aan de leden. Door de goedkeuring van de leden kan het coalitieakkoord getekend worden en kan het nieuwe college binnenkort aan de slag.

De wethouderskandidaten van de coalitiepartijen zijn: Koos Paauw (CDA) en Luuk Tuiten (Lokaal Belang).