Chronisch ziek zijn kán huurverhoging tegen gaan

Door Bruno de Vries op 17 november 2015

Bij ons ombudsteam kwam onlangs de vraag binnen of chronisch zieken en gehandicapten gevrijwaard kunnen worden van een huurverhoging. Het antwoord is kort: Ja die mogelijkheid bestaat.

Allereerst moet gekeken worden of men bij de chronisch zieken en gehandicapten behoort voor wie de huurverhoging niet inkomensafhankelijk mag zijn. Informatie vinden we in de Huurwijzer in de Special Huurverhoging 2015. Daarin lezen we:
,,Of men in aanmerking komt voor deze uitzondering op de inkomensafhankelijke huurverhoging, hangt met name af van de omstandigheden in het huishouden. Globaal moet er dan sprake zijn van een zogeheten indicatiebesluit (voor de huurder of een ander lid van het huishouden) voor persoonlijke verzorging, verpleging of individuele begeleiding, van een op basis van de WMO (voorheen WVG) aangepaste woning of van een door de huisarts bevestigde blindheid”.

Het houdt dus niet in dat elke chronisch zieke of gehandicapte gevrijwaard is van een huurverhoging, maar het ombudsteam staat open voor vragen en eventuele behandeling van zaken voor chronisch zieken en gehandicapten die te maken kunnen krijgen met bovenstaand artikel. Wel wijzen we erop dat chronisch zieken en gehandicapten in de vrije huursector komen niet in aanmerking voor een eventuele vrijstelling van huurverhoging.

Meer informatie staat in de Staatscourant 2014, nummer 37003

Bruno de Vries

Bruno de Vries

Sleperserf  21 6961 TX Eerbeek Ik ben als vrijwilliger betrokken (geweest) bij vele activiteiten. Daardoor kom ik met veel mensen in contact. Zo hoor ik wat er leeft onder de mensen. Waar mensen ergens niet meer uitkomen, schakel ik het ombudsteam in. Binnen het ombudsteam onderhoud ik de contacten met de pers.

Meer over Bruno de Vries