Buitensport niet geprivatiseerd

25 april 2017

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad gesproken over de privatisering van de buitensport. Hoewel de partijen verschillende standpunten hadden, was men het er unaniem over eens dat we het nu niet kunnen betalen. De kosten zijn te hoog. Eind 2025 moet de gemeente nog steeds een tekort van bijna 1 miljoen euro weg werken. Daar kunnen we toekomstige besturen van de gemeente niet mee opzadelen. De opdracht van de gemeenteraad eind 2016 om met een voorstel te komen waarin ook de komende jaren geen grote tekorten in het huishoudboekje zitten, blijkt met overdracht van grond of erfpacht niet haalbaar.

Bij de PvdA staat voorop dat sport voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet zijn! De oppositie wil opnieuw onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn met de verschillende vormen van financiering. Dat geeft ongelijkheid tussen de verenigingen. En uit de onderzoeken van de afgelopen jaren is dus gebleken dat het niet betaalbaar is. Daarom geeft de PvdA na jaren van overleg het college via amendement buitensport nu wel een duidelijk kader mee; zet de verenigingen in hun kracht door met het bestaande budget nieuwe samenwerkingen te vinden waarin zowel voor de verenigingen en de gemeente mogelijk voordelen zijn te vinden.

Privatisering is voor de PvdA geen doel op zich. De afgelopen jaren is gebleken dat niet iedereen voordeel heeft van dat middel. Met dit besluit van de gemeenteraad is er duidelijkheid en zekerheid gekomen. Door de zekerheid van samenwerking met de gemeente kunnen de verenigingen nu werken aan een gezonde toekomst en zich inzetten voor elke enthousiaste sporter.

Foto Kijk-Kunst

Lees ook het betoog van fractievoorzitter Cathy Sjerps Privatisering van de buitensport.