Bijlage: Nader voorgesteld

6 januari 2014

Cathy Sjerps;

Cathy Sjerps is opgegroeid in een hecht gezin, samen met twee zussen, in en rond Eindhoven. Haar ouders waren lid van het CDA en volgden de politiek op de voet. Cathy en haar zussen stemden in die tijd op de PPR en dat leverde in huiselijke kring nogal eens discussies op.
Na het VWO en een paar maanden Landbouwhogeschool is Cathy naar de Kopse Hof gegaan en heeft daar de studie Ortho Agogisch Werk (nu SPH) gevolgd. De jaren daarna werden werk en lange reizen (10 maanden Pakistan/India/Nepal en 6 maanden naar Cyprus/Israël) met elkaar afgewisseld. Tevens werd Cathy actief in de Nijmeegse vrouwenbeweging.
In 1987 is Cathy Nederlands Recht gaan studeren. Tijdens de studie is ze getrouwd, samen met haar echtgenoot zijn ze de ouders van 3 kinderen. In die periode verhuisde Cathy met haar gezin naar Almelo, alwaar ze 5 jaar heeft gewoond in een wijk waarvan Cathy zelf zegt; “ongetwijfeld een Vogelaar-wijk”. Het wel en wee van een volksbuurt heeft zij van zeer nabij meegevoeld en als ervaringsdeskundige zou Cathy over deze periode een boek kunnen schrijven! In 2001 werd Cathy lid van de PvdA.
Bijna afgestudeerd is Cathy in 1993, als sociaal raadsvrouw, gaan werken in de Achterhoek,
in Doetinchem en later ook in Ulft en omgeving.
Cathy is met haar gezin in 1996 naar Brummen verhuisd. In 2000 stapt Cathy over naar Apeldoorn om zich daar eveneens als sociaal raadsvrouw in te zetten. Het sociaal raadsliedenwerk was werk naar haar hart en Cathy heeft daar veel gezien en geleerd over het leven en de problemen van mensen met lage inkomens en mensen uit andere culturen.
In 2010 werd Cathy benoemd als docent recht op de Windesheim Hogeschool, bij de opleiding MWD.
Zij geeft lessen op het gebied van de (jeugd)zorg, de sociale zekerheid en de schuldhulpverlening.
Cathy ’s motivatie om actief te worden in de plaatselijke politiek:
“De politiek heeft altijd mijn belangstelling gehad. Ik wil me nuttig maken voor de samenleving. Beide zaken zijn goed te combineren binnen het lidmaatschap van de Gemeenteraad”.
Als sociaal raadsvrouw heeft Cathy gezien hoezeer het (gemeentelijk) beleid van invloed is op levens van mensen, met name van mensen met lagere inkomens. Cathy denkt dat zowel door haar persoon- evenals door haar ervaringen- zij een belangrijke bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van een goed gemeentelijk beleid.