Bijeenkomst Van Waarde: Bouw mee aan een sterk PvdA

10 mei 2016

Solidariteit, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en vooruitgang, stuk voor stuk mooie en betekenisvolle begrippen, maar hoe vertalen we ze naar het dagelijkse leven van mensen? Daarover organiseren vijf regionale PvdA-afdelingen op donderdag 2 juni 2016 een thema-avond.

Deze avond komt tot stand met medewerking van de Wiarda Beckman Stichting, een landelijke Van Waarde ambassadeur en het Gewest. Na een inleiding over “Van Waarde” start de discussie met de aanwezigen over hoe we deze voor de sociaaldemocratische beweging belangrijke waarden, op een eigentijdse manier doorgeven in een samenleving die volop in beweging is? Hoe brengen we met andere woorden Politiek Van Waarde in de praktijk? Hoe voeren we een progressief activistische politiek met als doel een beter leven voor iedereen?

Over deze vragen heeft een grote groep partijgenoten en sympathisanten, op verzoek van het partijbestuur, zich de afgelopen tijd met veel enthousiasme gebogen. De regionale PvdA-afdelingen willen graag aan de hand van aansprekende thema’s kijken waar de PvdA nu staat én hoe er een vervolg aan gegeven kan worden om sterker voor de dag te kunnen komen.

Deze avond is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Zutphen, Lochem, Oost Gelre, Voorst en Brummen.

De inloop vanaf 19.30 uur, het inhoudelijke programma start om 20.00 uur en zal eindigen om ongeveer 21.45 uur.  Locatie wordt nog bekend gemaakt.