Bereikt Samen Beter iedere burger?

Door Maaike Jeronimus-Kok op 28 april 2013

Donderdagavond stond de tussenevaluatie van de kadernota ‘Samen Beter’ op de agenda. Maaike Jeronimus sprak haar grote bewondering uit voor de grote groep van vrijwilligers, die zich inzetten voor de gemeente, maar sprak wel haar zorgen uit over de wijze waarop mensen betrokken worden bij de totstandkoming van beleidsvraagstukken.
De meeste mensen in de centrumplannen zijn benaderd door de gemeente of worden opgeroepen te solliciteren zoals bij de toekomstvisie. Zij denkt aan de mensen die niet kunnen of drempelvrees hebben. Heb je dan een goede afspiegeling van de samenleving? Of stem je je beleid af op een selecte groep? Wat ga je als gemeente doen om de grootste groep, de mensen die niet mee doen, binnen boord te halen? En wat gaat de gemeente eraan doen om de mensen die al binnen boord zijn, binnen boord te houden? Zij dacht hierbij aan de centrumplannen die niet of nauwelijks worden uitgevoerd. Blijven mensen dan wel bereid om mee te denken?
Een ander probleem is de leesbaarheid. Vrijwilligers binnen de wijkraden geven regelmatig aan, dat ze de stukken te moeilijk vinden en niet weten wat er van ze gevraagd wordt.
De PvdA ziet graag dat een volgende evaluatie meer concrete acties bevat die dit verbeteren. Een cultuurslag vraagt ook om een bewustwording bij college en ambtelijke organisatie.
De gemeente moet ook meer kijk hebben op de activiteiten die in de dorpen (kunnen) plaatsvinden.
Zo bleek dinsdag 23 april bij de gezamenlijk wijkraden Brummen dat de gemeente zich niet gerealiseerd had dat er tegelijkertijd met de opening van het gemeente huis de nationale burendag is. Volgens de PvdA een belangrijke dag voor veel buurten in onze gemeente.

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok