Begroting 2015 aangenomen

Door Cathy Sjerps op 2 november 2014

Dinsdag 28 oktober zat de raadzaal van het gemeentehuis van Brummen vol, want om 19.00 uur begon daar het debat over de gemeentebegroting. Na de eerste schriftelijke ronde konden de zeven verschillende partijen nu met elkaar in debat over de plannen van dit college. Daarnaast waren er door de diverse fracties drie amendementen en 17 moties ingediend. Voer genoeg voor discussie zou je zeggen. Die discussie kwam er wel, maar vuurwerk werd het niet.

Onze wethouder, Eef van Ooijen, gaf een toelichting op de gesprekken en onderhandelingen die hij momenteel voert met betrekking tot het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse Enk. Iedereen wil heel graag weten hoe het precies zit en wanneer de schop daar nu in de grond gaat. De wethouder gaf duidelijk aan dat hij op dit moment niet concreet kan zijn. Dit komt omdat hij met veel verschillende partijen aan tafel zit en hier afhankelijk van is. Iedere partij heeft andere belangen, die begrijpelijk zijn. Het is een hele klus om die belangen bij elkaar te krijgen. De Raad begrijpt dat, maar nam als steun in de rug toch een motie aan waarin de wethouder werd opgeroepen al het mogelijke te doen om zaken zo snel mogelijk te realiseren en voor zover mogelijk te communiceren over wat de inwoners kunnen verwachten.

Over een ander groot dossier, de zorg, werd een toelichting gegeven door wethouder Koos Pauw. Hij gaf aan er vertrouwen in te hebben dat dit straks goed geregeld is onze gemeente.
Twee moties van de PvdA op dit gebied zijn aangenomen.
De eerste motie gaat over het reserveren van een budget voor nieuwe vormen van zorg en participatie. Door de decentralisatie van de zorg, krijgt de gemeente nieuwe taken, die met minder geld moeten worden uitgevoerd. Dat vraagt dus om een andere manier van werken. De gemeente en zorgaanbieders zijn hier al druk mee bezig, maar ook lokale nieuwe initiatieven kunnen daar een bijdrage aan leveren Met dit geld kunnen deze kleinschalige initiatieven, vanuit de samenleving of de zorgaanbieders, worden ondersteund.
De tweede motie gaat over de vraag hoe de Raad, met het oog op zijn controlerende taak, de ontwikkelingen in de zorg kan volgen. Het college werd opgeroepen om raadsleden te ondersteunen om te zoeken naar criteria: wélke informatie moet op wélk moment naar de Raad?

Tenslotte ging de discussie in de Raad ook over het gratis ophalen van de groene containers. Dat zou mensen kunnen stimuleren om het groene afval goed te scheiden. Iedereen was het erover eens dat het die kant uit moet, de vraag was alleen langs welke weg: de groene containers nu meteen gratis laten ophalen, of een lopend onderzoek afwachten naar de verschillende keuzemogelijkheden? De PvdA besloot, samen met een meerderheid van de Raad, uiteindelijk voor die laatste optie.

Uiteindelijk werd de begroting met algemene stemming aangenomen. Het college kan verder met zijn werk!

De PvdA-bijdrage in de tweede termijn kunt u HIER lezen

Cathy Sjerps

Cathy Sjerps

Contact met Cathy;

Meer over Cathy Sjerps