Algemene ledenvergadering

Door Wim van Weteringen op 1 december 2018

Maandag 10 december is de Algemene ledenvergadering van de partij in Tjark Riks te Eerbeek. Aanvang 20.00 uur

Agenda

  1. Opening en mededelingen.
  2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 22 mei 2018.
  3. Benoeming Bestuurslid.     Cathy Sjerps heeft te kennen gegeven dat zij bereid is zitting te nemen in het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur stelt voor Cathy per direct te benoemen tot lid van het bestuur in de functie van penningmeester.
  4. Begroting 2019 en werkplan 2019 afdeling Brummen-Eerbeek.
  5. Duurzame energie in de gemeente Brummen.   Het Bestuur heeft Brummen Energie gevraagd om haar plannen voor de gemeente Brummen te presenteren en toe te lichten. Brummen Energie is gaarne bereid om aan ons verzoek te voldoen.
  6. Rondvraag.
  7. Sluiting.
Wim van Weteringen

Wim van Weteringen

Bosuilstraat 9 6971 WC Brummen Contact met Wim;

Meer over Wim van Weteringen