Afscheid van vertrekkende raadsleden

29 maart 2014

Op woensdagavond 26 maart werd er afscheid genomen van raadsleden die stopten met het raadswerk of niet meer herkozen zijn. De raad mocht nog één keer over een aantal zaken een besluit nemen en als laatste daad mocht men de definitieve verkiezingsuitslag vasstellen en de geloofsbrieven van de nieuwe raadsledenonderzoeken. Van de reguliere agendapunten plaatste de PvdA-fractie wel vraagtekens bij de herziening van het bestemmingsplan voor de Smeestraat 21,23 en 25. Deze percelen liggen aan de rand van Eerbeek.

De laatste inhoudelijke inbreng van Geert van Klinken

Geert van Klinken had zich verdiept in deze materie. Hij maakte zich vooral zorgen om het kavel tussen no. 23 en 25. Het ambtelijk advies van 2009 staat haaks op het huidige. Was 5 jaar geleden lintbebouwing onwenselijk, nu is het een mooie en verantwoorde stedenbouwkundige afronding van de aanwezige bebouwing. De nieuwe raad kan zich hierover in de toekomst gaan uitspreken.

Nadat de raad haar laatste besluiten had genomen was het de beurt aan burgemeerster Van Hedel om afscheid te gaan nemen van niet minder dan 9 raadsleden. De burgemeester had voor elke vertrekkend raadslid een passend woordje. Speciale aandacht kregen Irene Roelands en Henk Jan de Looff. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als men 12 jaar (3 zittingsperioden) in de raad zit, komt men in aanmerking voor zo’n koninklijke onderscheiding. Maar er was ook nog een raadslid dat al 20 jaar in de raad zit: “onze” Richard Pawlot. Richard had te kennen gegeven daar geen belangstelling voor te hebben. Richard is 20 jaar raadslid geweest, waarvan 8 jaar fractievoorzitter. De gemeente wilde hem toch op de een of andere manier onderscheiden. Als dank voor zijn 20-jarige inzet voor de gemeente Brummen kreeg hij een schilderij van een Poolse kunstenaar.

Richard Pawlot

Richard Pawlot

Geert van Klinken bedankte uiteraard Jeanet Westerink en Richard voor hun bijdrage in de PvdA-fractie. Voor Richard had hij een speciaal geschenk. Onlangs vond Geert van Klinken op de zolder van zijn overleden ouders een krantenartikel uit 1996 over, jawel Richard Pawlot, die als jong raadslid zeer tevreden was over het reilen en zeilen van de Brummense raad. Dat krantenartikel, ingelijst in een fotolijstje, werd hem overhandigd. Met het vertrek van Geert van Klinken en Richard Pawlot verliest de partij het historisch geheugen en twee raadsleden, die de zwepen van het vak kenden.

Geert van Klinken en Richard-Pawlot