2014, laat maar komen!

Door Cor Flore op 26 januari 2014

Dat waren de woorden die een strijdvaardige Cathy Sjerps op de Nieuwjaarsbijeenkomst uitsprak. De nieuwe lijsttrekker van de PvdA keek vooruit naar het nieuwe jaar 2014, het jaar van de verkiezingen. In de voortdurend veranderende  wereld om ons heen is niks zeker. Maar als je weet dat de basis goed is, dan kun je met vertrouwen het jaar tegemoet gaan. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan, die de PvdA  met een aantal nieuwe mensen tegemoet treedt. Daarnaast doen enkele mensen die jarenlang actief zijn geweest in allerlei functies een stapje terug. Maar de PvdA kan volgens Cathy Sjerps met vertrouwen de toekomst tegemoet treden, want de basis van de PvdA ís goed volgens haar.

Zij wees in haar betoog erop, dat de mensen die nieuw op de lijst staan, nieuw zijn op het politieke toneel, maar het zijn wel mensen die midden in de maatschappij staan en die weten wat er leeft.  Daarnaast staan op de kieslijst mensen die die politieke ervaring wél hebben opgedaan, als fractielid, als steunfractielid of vanuit de wijkraden. En tenslotte, zei zij, hebben wij het voordeel van een grote partij met veel bestuurservaring: de “oude rotten” van het vak zijn steeds bereid om ons met raad en daad te ondersteunen.
De PvdA heeft dus een prima team voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De campagne begint al goed op stoom te komen. We gaan weer canvassen en zullen mensen proberen te overtuigen van onze boodschap:

  • De zorg gaat veranderen, maar voor ons geldt: mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg.
  • Wonen in onze gemeente moet prettig zijn, dus de centrumplannen voor Eerbeek en Brummen moeten een impuls krijgen en er moeten voldoende betaalbare, energiezuinige woningen zijn. Bovendien moeten mensen zich veilig voelen in de buurt.
  • Wij willen banen behouden, dus gaan we investeren in goede verhoudingen met de industrie.
  • Wij bezuinigen niet op verenigingen en de culturele stichting en wij nemen de jeugd serieus.
  • De gemeentebegroting houden we op orde, maar daarbij ontzien wij de mensen met lagere inkomens.

Cathy Sjerps: “Dat is waar we voor staan! En met die boodschap zullen wij mensen proberen te overtuigen, zodat wij op 19 maart een mooi resultaat kunnen behalen en wij de komende jaren voor de burgers van de gemeente Brummen het verschil kunnen maken. Dus is haar motto: 2014, laat maar komen!”

Foto : Karin Keesmaat

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore