Kernen

Binnen de (steun)fractie van de Partij van de Arbeid hebben we voor elke kern in de gemeente Brummen een contactpersoon.
Mocht er iets zijn met betrekking tot uw woonplek? Schroom niet de contactpersoon te benaderen. Die vindt u door op het naambord te klikken.
Anderzijds zal het betreffende fractielid met gepaste belangstelling de ontwikkelingen in uw kern volgen