29 oktober 2013, gemeentehuis | gemeentehuis

fractievergadering raad

Tijdens fractievergaderingen kunnen burgers hun opvattingen aan de raadsleden kenbaar maken.  Daarvoor kunt u contact opnemen met Jeanet Westerink: 0313-416256 / 06-52887592