2 juni 2014, om 20:00, gemeentehuis | gemeentehuis

fractievergadering fora

Tijdens fractievergaderingen kunnen burgers hun opvattingen aan de raadsleden kenbaar maken. Voor een afspraak kan men contact opnemen met Maaike Jeronimus (06-48 478 478).

U kunt zich melden bij de hoofdingang van het gemeentehuis.